Läheme septembri teisel nädalal jälle 12 päevaks Inglismaale. Lendame Londonisse, kus meid ootab buss reisivarustusega. Sealt alustame ringreisi marsruudil London – Cheddar Gorge [kuristik] – Green Bridge (Pembroke) – Dolaucothi Gold Mine – National Showgaves Centre – Pistyll Rhaeadr juga – …

Inglismaa ringreis 2018 – veel on mõned vabad kohad Loe lähemalt »

02.01.2018 alustas tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv riigiasutus Eesti Geoloogiateenistus. Teenistuse põhiülesanneteks on Eesti geoloogiline kaardistamine, geoloogiliste uuringute teostamine, maapõuealaste andmebaaside, sh geoloogiafondi ja puursüdamike kogu pidamine, hüdrogeoloogiline, mererannikute ja seismiline seire, kompetentsuse ja rahvusvahelise koostöö arendamine ning valitsusasutustele …

Eesti Geoloogiateenistus alustas tegevust Loe lähemalt »

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pakub tööd riigiasutuses Eesti Geoloogiateenistus (EGT): 1) asedirektorile; 2) geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakonna juhatajale; 3) hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakonna juhatajale; 4) rakendusgeoloogia osakonna juhatajale. Kandideerimiseks palutakse saata CV, motivatsioonikiri (ühes palgasooviga) ja essee teemal “Minu tulevane …

Kandideeri EGT asedirektoriks või osakonnajuhatajaks Loe lähemalt »

Käsiraamatus antakse ülevaade üldgeoloogia baasteadmistest, hüdrogeoloogiast, puurimise tehnoloogiatest, sh kaevude ja maasoojussüsteemide rajamisest, geotehnikast, geodeesiast ohutustehnikast ning esmaabist. Käsiraamat on kirjutatud puurijate õppe toetamiseks Kehtna Kutsehariduskeskuses eeldusel, et põhjalikumad teadmised maapõuest võimaldavad puurijatel teha paremini sisulist koostööd geoloogide, mäeinseneride ja …

Puurija käsiraamat 2017 Loe lähemalt »

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pakub tööd EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE DIREKTORILE Kui oled kogemusega tippjuht, tunned geoloogia valdkonda, innustud Eesti majanduse arendamisest ning uute lahenduste väljatöötamisest, ootame Sind kandideerima Eesti Geoloogiateenistuse direktoriks, et suurendada Eesti maavaradest saadavat lisandväärtust. Eesti Geoloogiateenistuse tegevusvaldkonda kuuluvad: geoloogiline …

Loodava Eesti Geoloogiateenistuse juhi konkurss Loe lähemalt »

22.‒23. juulil oodatakse kõiki geolooge ja geoloogiahuvilisi Porkuni paljandi ja Paemuuseumi ümbruses toimuvale meeleolukale töö- ja puhkelaagri vormis seminarile. Täpsem teave tegevuste, asukoha, osalustasu ja registreerimise kohta: Suveseminar 2017 https://eestigeoloog.wordpress.com/suveseminar/ Jaga uudist kursusekaaslastega, sõpradega ja kolleegidega! Registreeru ise ju innusta …

Eesti geoloogide suveseminar Porkunis 22.‒23. juulil Loe lähemalt »

XXV Aprillikonverents teemal MAAPÕUEUURINGUD TEEL TULEVIKKU toimub 31. märtsil 2017 algusega kell 10.00 TTÜ Küberneetika Instituudi majas, Akadeemia tee 21, Tallinnas Eesti Geoloogiakeskus kutsub geolooge ja mäemehi, loodusteadlasi ja -huvilisi, keskkonnakaitsjaid ja -tehnolooge ning kõiki maapõuest ja selle varadest huvitatuid …

Eesti Geoloogiakeskuse XXV Aprillikonverents 31. märtsil Loe lähemalt »

Head EGEOSe liikmed! Uus aastaring on meie jaoks märgilise tähendusega. Eelmisel aastal käivitusid protsessid meie eriala tegevusi koordineeriva Riikliku Geoloogiateenistuse loomiseks. Ootused on suured ja tulemus sõltub paljuski ka meie kaasarääkimise ning -tegemise võimekusest. Veel on kavas sel suvel korraldada järjekordsed …

HEAD UUT AASTAT! Loe lähemalt »