Suvepäevad 2014

NELJANDAD EESTI GEOLOOGIDE SUVEPÄEVAD

SUVEPÄEVI MEENUTADES

Neljandad Eesti geoloogide suvepäevad on lõppenud. Suvepäevadel osales 45 geoloogi ja geoloogiahuvilist (vt nimekirja rubriigi lõpus) enam kui viieteistkümnest asutusest ja organisatsioonist. Kõige rohkem osalejaid oli tulnud osaühingust Eesti Geoloogiakeskus (12) ja TTÜ Geoloogia Instituudist (6), vähem Keskkonnaministeeriumist (3), aktsiaseltsist Eesti Energia (3), TÜ geoloogia osakonnast (2) ja valitsusasutusest Maa-amet (2). Kuid ka AS Maves, OÜ Hartal Projekt, OÜ Salveesia, riigiasutus Eesti Loodusmuuseum, valitsusasutus Keskkonnaamet ja MTÜ Peramõtsa Press olid esindatud.

Eduard Pukkoneni pildivaliku leiad aadressilt: http://www.spordilinn.ee/sarghaua_2014/

Yhispilt_DSC1524Suvepäevalised C. R. Jakobsoni Talumuuseumi rehetare ees Kurgjal. Tõnis Saadre foto.

SUVEPÄEVADE ÕNNESTUMISELE AITASID KAASA:
TTÜ Geoloogia Instituut – majutus, korraldamine;
C. R. Jakobsoni Talumuuseum – ekskursioonid ja toitlustamine;
MTÜ Eesti Turbamuuseum,
Tootsi vallavalitsus ja vallavolikogu – Tootsi turbatootmise ajaloo ja turbamuuseumi loomisega seotud tegevuste tutvustamine, rongisõit Tootsi Suursoos, ekskursioon Tootsi briketivabriku hoones ja toitlustamise korraldamine;
OÜ Kuremetsa – kanuumatka korraldamine Pärnu jõel;
OÜ WillREISID – transport.

IMG_2177_1Suvepäevalised omandavad kanuude käsitsemise põhitõdesid. Kohe algab 13 km pikkune matk Pärnu jõel Kurgjalt Suurejõele. Ain Põldvere foto.

ERILINE TÄNU:
Heikki Bauert, Priit Erm, Atko Heinsalu, Rutt Hints, Ene Kadastik, Kalev Kaljuste, Niida-Anita Morgen, Mall Orru, Tanja Puusepp, Ain Põldvere, Maris Rattas, Koit Raud, Lev Suni, Olavi Tammemäe, Tiina Tampuu ja Meeme Veisson.

Täname kõiki suvepäevadel osalejaid rahalise toetuse eest! Need suvepäevad toimusid esimest korda ilma toetajate abita. Miks? Sellepärast, et toetus seltsile on olnud tagasihoidlik. Me vajame raha uue biograafilise teatmiku väljaandmiseks, harivate ekskursioonide toetamiseks ja muudeks vältimatuteks kulutusteks. Suvepäevadega selts kasumit ei teeninud, see on nüüd selgunud.

VÄIKE PRAKTILINE NÕUANNE. Liikmemaksul on tähtis koht mittetulundusühingu eelarves. Liikmemaks tagab võimaluse korraldada seltsi põhitegevusi ja tasuda nendega kaasnevate vältimatute kulutuste eest. Ära unusta, et liikmemaksu tuleb tasuda igal aastal! Võlgnevuste likvideerimiseks pöördu sekretäri poole.

TÕSISEMAD TEEMAD SUVEPÄEVADEL
Suviste meelelahutuste vahele pikiti arutlusi geoloogia päevaprobleemidest:
1) kuidas muuta erialaspetsialistide hääl kuuldavamaks riiklikult tähtsate maapõueprobleemide lahendamisel ja seaduste loomisel;
2) kuidas leida võimalusi sisuliste maapõue probleemide lahendamiseks ning pidurdada vormilise ja asjatundmatu, kuid kuluka bürokraatia kasvu;
3) kuidas kindlustada Eestis hoiustatavate riigi puursüdamike kasutamine geoloogiliste uuringute tarbeks (püsikulude küsimus), kus neid hoida ja kes hoiab? Praegu on võimalik uurida puursüdamikke Arbaveres ja Särghaual, Keila hoidlates on ligipääs raskendatud;
4) maavarade uurimise ja kasutamisega seotud teabe levitamise võimalused laiemale üldsusele – Eesti Maavarade Keskuse loomine Tootsi.

Arutelude tulisem, viljakam ja edasiviivam osa toimus pühapäeval 9.20–11.00.

Palume kõigilt huvilistelt abi loetletud probleemidele lahenduste otsimisel! Eeldused maapõue uurimiseks ja kasutamise kavandamiseks (sh keskkonnaseisundi hindamine) annab geoloogiaalane haridus ja töökogemus erialal. Tänaste Eesti geoloogide ülesanne on järjepidevuse hoidmine, et saaks jätkuda aastakümneid kõrgel tasemel olnud:
1) geoloogide koolitamine ülikooli(de)s;
2) teadusuuringute tegemine spetsialiseerunud teadusasutustes;
3) rakendusgeoloogia ülesannete lahendamine erialaspetsialistide poolt.

Eesti maapõues olevad maavarad on rahvuslik rikkus. Rahvusliku rikkuse kasutamise korraldamist saab usaldada vaid erihariduse saanud erialase töö kogemusega spetsialistile. Nii on see olnud ja nii ka jääb. Nii on see laias maailmas ja saab jälle olema ka Eestis. Eelöeldu kinnituseks viitan meditsiinile. Niikaua, kui meil ei tööta arstina inimesed, kes on kõrghariduse saanud näiteks ärijuhtimise alal, niikaua ei saa erihariduseta ja töökogemuseta töötada ka maapõue uurimist tegevas asutuses.

ÕPIME CARL ROBERT JAKOBSONI (1841–1882) MÕTTEVARAMUST

Aga nagu maailmas asjad on, üks inimene üksi ei jõua ühtegi teha, vaid kus võimust peab olema, seal peab ka väge olema. Põllumeeste (loe: geoloogide) vägi on aga nende ühendatud selts…
“Sakala lisaleht” nr 4, 1878

 *************************************************************************************************

SUVEPÄEVADE EELNE INFO JA SUVEPÄEVADEL OSALENUTE NIMEKIRI

15.–17. augustil 2014 TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua välibaasis Pärnumaal Vändra vallas Kurgja külas.

AJAKAVA ja LISAINFO AJAKAVA_3 (98 KB)

Olavi Tammemäe filmiöö 15. augustil Etioopia_Sulawesi_Olavifilm  (144 KB)

SÄRGHAUA OOTAB SUVEPÄEVALISI: vaata 17. juulil tehtud pilte koos selgitustega SARGHAUA_17_juulil_2014 (1.3 MB).

TULE SUVEPÄEVADELE JA KUTSU KAASA OMA ÕPINGU- JA TÖÖKAASLASED! MAATEADUSEID ÕPPIVAD TUDENGID, ME OOTAME TEID!

Osavõtumaks (toitlustamine, muuseumid, transport suvepäevadel) seltsi liikmetele ja tudengitele on 36 eurot ja mitteliikmele 43 eurot. Osavõtumaks kanna Eesti Geoloogia Seltsi arvele EE062200001120030179 koos selgitusega “SUVEPÄEVAD”.
Kes soovivad laupäeval liuelda kanuuga Pärnu jõel, palun võtke kaasa  10–15 eurot (kui osalejaid on 50, siis maksab kanuu 10 eurot). Kanuusõidu soovist teata 5. augustiks Annele telefonil 5186327 või kirjuta aadressile anai[ät]ut.ee. Teata kindlasti, et saaksime tellida kanuu kõigile soovijatele!
Bussisõit eribussiga marsruudil Tallinn–Särghaua–Tallinn maksab 12 eurot. Raha korjatakse bussis. Teata oma bussisõidu soovist Annele (kontaktandmed eelmises lõigus).

Austatud firmaomanikud! Palun toetage suvepäevade korraldamist väikese summaga!

 

Särghaua välibaas asub Pärnu jõe ääres, 130 km kaugusel Tallinnast ja Tartust, 16 km kaugusel Vändrast, 20 km kaugusel Türist ja 1 km kaugusel Kurgja talumuuseumist.

Sarghaua_Olle091302Särghaual on väljaarendamisel TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus. Kooliõpilastele, õpetajatele ning kõigile teistele huvilistele suunatud õppekeskus avab uksed 2014. aastal. Sarghaua_pilte_1 PDF (431 KB)

Suvepäevadel on kavas lisaks traditsioonilistele tegevustele kuni 10 km pikkune kanuumatk Pärnu jõel. Ööbimiskohti majades on pakkuda kuni 40 inimesele. Kõigil neil, kellele telkimine pole vastunäidustatud, palume valmistuda telklinnaku loomiseks jõeäärsetel niitudel. Toidud valmistatakse meile Kurgjal, Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis ja Tootsis.  Tule kindlasti ja veeda suvepäevad meeldivas geoloogide ja geoloogiahuviliste seltskonnas!

SUVEPÄEVADEL OSALESID

1) Aira Alasi
2) Tarmo All
3) Aivo Averin
4) Garmen Bauert
5) Heikki Bauert
6) Rein Einasto
7) Guido Eltermann
8) Atko Heinsalu
9) Olle Hints
10) Rutt Hints
11) Inger Jalakas
12) Ene Kadastik
13) Katrin Kaljuläte
14) Peep Kildjer
15) Juho Kirs
16) Maie Koldits
17) Eriina Morgen
18) Niida-Anita Morgen
19) Riho Mõtlep
20) Silvia Nõmmik
21) Mall Orru
22) Grete Otsa
23) Helle Perens
24) Rein Perens
25) Valter Petersell
26) Kuldev Ploom
27) Ain Põldvere
28) Anne Põldvere
29) Eduard Pukkonen
30) Toomas Puurmann
31) Õnne Pärl
32) Maris Rattas
33) Priit Raud
34) Rein Raudsep
35) Tõnis Saadre
36) Kalle Suuroja
37) Indrek Tamm
38) Janne Tamm
39) Olavi Tammemäe
40) Tiina Tampuu
41) Kersti Türk
42) Ethel Uibopuu
43) Alar Valdmann
44) Meeme Veisson
45) Arvo Veskimets

Meenutuseks! 2010. aasta suvepäevadel Annimatsil oli kõigest 44 osalejat!