Eesti Geoloogiakeskuse XXV Aprillikonverents 31. märtsil

XXV Aprillikonverents teemal MAAPÕUEUURINGUD TEEL TULEVIKKU toimub 31. märtsil 2017 algusega kell 10.00 TTÜ Küberneetika Instituudi majas, Akadeemia tee 21, Tallinnas

Eesti Geoloogiakeskus kutsub geolooge ja mäemehi, loodusteadlasi ja -huvilisi, keskkonnakaitsjaid ja -tehnolooge ning kõiki maapõuest ja selle varadest huvitatuid Eesti Geoloogiakeskuse juubelihõngulisele XXV Aprillikonverentsile. Ühtlasi tähistatakse Eesti geoloogiateenistuse 80. ja Eesti Geoloogiakeskuse, 1957. aastal Eesti NSV Ministrite Nõukogu juurde moodustatud Geoloogia ja Maapõue Kaitse Valitsuse mantlipärija, 60. aastapäeva.
Ettekande soovist teatamise tähtaeg on 1. veebruar ja trükki minevate teeside esitamiseks 1. märts 2017.
Kontaktisik Eesti Geoloogiakeskuses on Kalle Suuroja (k.suuroja@egk.ee).
Konverentsi lõplik päevakava edastatakse esinejatele pärast teeside laekumist.
Palun aita kaasa info levitamisele!

KUTSE