HEAD UUT AASTAT!

Head EGEOSe liikmed! Uus aastaring on meie jaoks märgilise tähendusega. Eelmisel aastal käivitusid protsessid meie eriala tegevusi koordineeriva Riikliku Geoloogiateenistuse loomiseks. Ootused on suured ja tulemus sõltub paljuski ka meie kaasarääkimise ning -tegemise võimekusest.
Veel on kavas sel suvel korraldada järjekordsed geoloogide suvepäevad Porkunis: korrastame Porkuni lademe stratotüüpi ja keskendume geoloogia populariseerimise võimaluste tutvustamisele (täpsem info lähikuudel). Ühtlasi jätkame üheskoos geoloogia propageerimist, erialaspetsialistide koostegutsemise võimaluste parandamist, erialase terminoloogia korrastamist, kutse andmist puurijatele, “Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2017” läbiviimist jpm.
Tule ja viime oma ideed ellu!!!

Soovin kõigile jõudu, mõistust ja edu algavaks aastaks ning samuti jätkuvaid häid koostegemisi EGEOSe “katuse” all!

Olavi Tammemäe, juhatuse esimees