Kirjad

27.02.2019 – Keskerakonna vastused EGEOSe kümnele küsimusele  EGEOS_KE_vastused_2019 (62 KB)

25.02.2019 – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastused EGEOSe kümnele küsimusele EGEOS_SDE_vastused_2019   (72 KB)

22.02.2019 – Erakondade vastused EGEOSe küsimustele EGEOS_kysimused_erakondadele_vastused_2019 (120 KB)

12.02.2019 – Kümme küsimust erakondadele seoses Riigikogu valimistega  EGEOS_kysimused_erakondadele_2019 (113 KB)

29.01.2019 – KeMi vastus puurkaevude ja maasoojussüsteemide kirjale Vastus_margukirjale_mall_KeM_kiri (119 KB)

25.01.2019 –  EGT vastus puurkaevude ja maasoojussüsteemide kirjale EGT_Vastus_margukirjale (386 KB)

25.01.2019 – MKMi vastus puurkaevude ja maasoojussüsteemide kirjale MKMi_vastus margukirjale_2_25012019 (218 KB)

23.12.2018 – EGEOSe märgukiri puurkaevude ja maasoojussüsteemi puuraukude kvaliteedi asjus EGEOS_KeM_MKM_EGT_puurkaevud_23122018

21.05.2018 – Maavarade komisjoni koosseis (KeM käskkiri) Kem_kaskkiri_EMK_koosseis_21052018 (186 KB)

18.05.2018 – Hinnang Tartu Ülikooli geoloogia magistri õppekava avamise eeltaotlusele EGEOS_TU_magistri_ oppekava_2018_1 (109 KB)

23.11.2017 – EGEOSe tähelepanekud ja ettepanekud keskkonnaministri määruse „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ eelnõu (23.11.2017) asjus  EGEOS_ maaruse_eelnou_v7 (218 KB)

03.08.2017 – Maavarade komisjoni koosseis (KeMi käskkiri)  EMK_koosseis_2017_KEM_kk (135 KB)

24.07.2017 – nõuded Eesti Geoloogiateenistuse asedirektori ja osakonnajuhatajate kandidaatidele EGT_asedirektor_072017  EGT_geol_kaardist_os_juh_072017  EGT_hudrogeol_os_juh_072017  EGT_rakendusgeol_os_juh_072017 (fail 335 KB)

06.07.2017 – seltsi auliikme Anto Raukase kiri Keskkonnaameti Põhja regioonile seoses Ruu kaitsealaga  EGEOS_Ruu_kaitsealast_Anto_Raukas_06072017_2 (1,8 MB)

15.06.2017 – KeM-i vastus EGEOS-e märgukirjale VASTUS_margukirjale_mall_KeM_kiri_15062017 (121 KB)

03.06.2017märgukiri Eesti Geoloogiateenistuse moodustamise asjus MKM-i ja KeM-i  EGEOS_EGT_moodustamisest_03062017 (103 KB)

05.04.2017 – Eesti Geoloogia Seltsi vastused Inseneribüroo Steiger küsimustele (24.03.2017)  EGEOS_STEIGER_Oiguslik_analyys (34 KB)

20.02.2017 – Muudatusettepanekutest geoloogilise uuringu korras ja maavara arvelevõtmise nõuetes seoses Maanteeameti ettepanekuga lisada teedeehituslik maavara maavarade kasutusalade loetellu EGEOS_vastuskiri_Maanteeameti_arvamusele_20022017 (118 KB)

31.08.2016 – Vastuskiri Eesti Mäeseltsi juhatuse liikmele Andrus Stimmerile EGEOSelt_EMSile_kutsestandardist_31082016 (12 KB)

04.07.2016 – Kutsekoja korraldus Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamise kohta 24. EnMK KN_E.Rebane, A.Põldvere_04.07.2016 (13 KB)

01.07.2016 –  Haridus- ja teadusministri käskkiri Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu moodustamise ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamise kohta Ministri_KK_Komisjoni_muutmine (178 KB)

18.04.2016 – Looduskaitsepreemia kandidaadi esitamine Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonnale Looduskaitsepreemia_Suuroja_18042016 (148 KB)

18.04.2016 – Esindaja määramine kutsenõukogusse HTM_EGEOSe_esindaja_kutsenoukogusse18042016 (99 KB)

15.03.2016 – ettepanek esindaja määramiseks Eesti Maavarade Komisjoni KeM_EGEOSe_esindajaEMK_15032016 (105 KB)

31.10.2015 – kiri Jõuga (Kivinõmme) maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise asjus Viru regiooni Keskkonnaametile EGEOS_KKA_Jouga_Kivinomme_31102015 (808 KB)

22.10.2015 – Seltsi ettepanekud maapõueseaduse eelnõu (04.09.2015) kohta EGEOS_MaaPS_eelnou_22102015fin (137 kB)

04.09.2015märgukiri Keila hoidla puursüdamike kavandatavast üleviimisest TTÜ Särghaua õppekeskusesse, märgukiri  EGEOS_Margukiri_04092015 (801 KB) ja selle juurde kuuluv lisa  LISA_MARGUKIRJALE (336 KB)

17.07.2015 – Eesti Geoloogia Seltsi arvamus maapõueseaduse eelnõu (18.06.2015) kohta  EGEOS_KeM_ettepanekud_17072015 (143 KB)

08.07.2015Toetuskiri puurija õppekava avamiseks Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis TOETUSKIRI_HTM_08072015fin (816 KB)

29.06.2015 – EGEOSe kommentaarid ja täiendused maapõue strateegia koostamise ettepaneku (eelnõu) juurde  Eesti_Geoloogia_Seltsi_ettepanekud (143 KB)

19.06.2015Maapõueseaduse eelnõu ja selle seletuskiri (18.06.2015) on suunatud Eelnõude infosüsteemi (EIS) menetlemiseks. Arvamusi EISi suunatud eelnõu kohta oodatakse kuni 17. juulini 2015. Tutvu Maapõueseaduse eelnõuga:  MaaPS 2015-06-18 (404 KB), ja seletuskirjaga:  MaaPS seletuskiri 2015-06-18 (1 MB)

08.06.2015Maapõue strateegia koostamise ettepanek (eelnõu) Keskkonnaministeeriumilt Strateegia_ettepanek (144 KB)

03.06.2015 – EGEOSe esindaja Keskkonnaministeeriumi maapõue strateegia töörühma koosseisu EGEOS_esindaja_tooryhm_03062015 (789 KB)

26.05.2015 – Keskkonnaministeerimi kiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Siseministeeriumile, Eesti Keskkonnaühenduste Kojale, Eesti Geoloogia Seltsile, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidule  Kiri_12_25052015_195119_es (1,8 MB)

06.04.2015 – Väljavõte RE, IRLi ja SDE koalitsioonilepingust  Koalitsioonilepe_geoloogile (116 KB)

27.02.2015 – Kümme küsimust erakondadele, loe vastuseid siit: EGEOSe_10_kysimust_erakondadele_2015_VASTUSED (109 KB)

25.02.2015 – TÜ emeriitprofessor Väino Puura põhjaveest ja fosforiidist Vastused_pohjavesi_fosforiit_25022015VP (140 KB)

16.02.2015 – Kümme küsimust erakondadele EGEOSe_10_kysimust_erakondadele_2015 (60 KB)

09.02.2015EGEOS: Eesti maapõue strateegia – võimalus maapõueressursside eesmärgipärase uurimise ja kasutamise planeerimiseks  EESTI_MAAPOUE_STRATEEGIA_KUI_VOIMALUS_09022015 (118 KB)

25.01.2015 – TÜ emeriitprofessor Väino Puura kirjutised “Eesti majanduse arenguks on vajalik luua võimalused maapõuressursside paremaks kasutamiseks” ja “Eesti majandusgeoloogia karm minevik” kõigile neile, kes soovivad kaasa aidata Eesti maapõue geoloogilise uurimise, maavarade kasutamise ja mäetööstuse arendamise ümber tekkinud probleemide lahendamisele  Maapoue_kasutamisest_VPAPTA_fin (113 KB),  Eesti_majandusgeoloogia_minevik_VPAP_FIN (109 KB)

19.01.2015 – Tulemas on 2015. aasta XIII Riigikogu korralised valimised. Kui tegeled maapõue uuringutega, mäendusega, maavaradega seotud ettevõtlusega … KEDA VALIKSID? Noppeid Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna ja Keskerakonna valimisprogrammidest seisuga  KEDA_VALIKSID (101 KB)

12.11.2014arvamus  geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava avamisele ning arendamisele Tartu Ülikoolis  EGEOS_TYbaka_oppekava_12112014 (800 KB)

24.09.2014märgukiri keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele teemal: Eesti riigi omandis olevate puursüdamike haldamise ja uurimise võimalustest EGEOS_KeM_Margukiri_24092014 (838 KB)

08.08.2014volikiri seltsi esindajale mäeinseneride kutseala kutsekomisjonis Volitus_EGEOS_EMS_08082014 (775 KB)

11.06.2014Maapõueseaduse eelnõu arutelude kokkuvõte (koostas Kairi Otsiver, KeM maapõueosakonna nõunik)  MaaPS_arutelu_OTSIVER_11062014  (123 KB)

16.05.2014 – Eesti Mäeseltsi, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Turbaliidu ja Eesti Geoloogia Seltsi ettepanek Vabariigi Valitsusele “Eesti maapõue strateegia koostamiseks”. Vaata kirja: Eesti_maapoue_strateegia_VValitsusele_fin (61 KB) ja lisa LISA_1_ EK_kommunikee (84 KB)

15.04.2014toetuskiri Läti Geoloogia Seltsile puursüdamike ja geoloogiliste kollektsioonide asjus. Vaata kirja: EGEOS_LATVIA_2014 (191 KB)

03.04.2014 – MTÜ Eesti Geoloogia Selts ettepanekud maapõueseaduse eelnõu töövariandile. Vaata kirja: Otsiver_EGEOS_03042014 (232 KB)

03.03.2014pöördumine Mäetööstusettevõtete toetusrühma poole seoses Eesti geoloogiateenistuse olukorraga. Vaata kirja:  Maetoostusettevotete_toetusruhmale (450 KB)

22.11.2013pöördumine seoses Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutseva osaühingu Eesti Geoloogiakeskus juhatuse esimehe konkursiga ja asutuse nõukogu pädevusega. Vaata kirja: EGEOS_p66rdumine_EGK_juhatus_n6ukogu_22112013 (118 KB)

20.11.2013 – Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee, Eesti Keemiatööstuse Liidu, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Geoloogia Seltsi, Eesti Mäeseltsi ja Eesti Elektritööstuse Liidu ühispöördumine riigikontrolör Alar Karise poole. Vaata kirja: Erialaliitude_yhisp66rdumine (300 KB)
28.11.2013 – riigikontrolör Alar Karise vastus ühispöördumisele VK_Maailma_Energeetikanoukogu_Vastus_uhispoordumisele_RVKS_KKivi_27_11_2013 (77 KB)

08.10.2013teabenõue Keskkonnaministeeriumi personaliosakonnale. Vaata kirja: KeM_TEABENOUE_08102013 (109 KB)
18.10.2013 – Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna peaspetsialisti vastus teabenõudele Vastus_teabenoudele_18102013 (44 KB), Lisa1 (251 KB), Lisa2 (55 KB), Lisa3 (177 KB), Lisa4 (21KB), Lisa5 (176 KB)

23.08.2013ringkiri: ettepanek luua Eesti maavarade ja nendega seotud tegevuste tutvustamiseks üldsusele muuseum või keskus. Vaata kirja: RINGKIRI (264 KB)

29.07.2013arvamus keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu (20.06.2013) “Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine” juurde . Vaata kirja: EGEOSarvamus_Kullamae_IBUNOY (280 KB)

18.07.2013toetuskiri märgukirjale Terviseameti projekti “Põlevkivisektori tervisemõjude uuring” finantseerimise kohta. Vaata kirja: Toetuskiri_KIK_Terviseamet2013 (198 KB)

23.05.2013toetuskiri Haridus ja Teadusministeeriumile. Vaata kirja: TOETUSKIRI_HTMile23052013 (209 KB)

23.04.2013märgukiri Keskkonnaministeeriumi ministrile. Vaata kirja: MARGUKIRI_KeM_ministrile (108 KB) ja MARGUKIRI_ministrile_lisa3 (5.38 MB)

16.04.2013esindaja määramine Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogusse. Vaata kirja: EGEOS_taotlus_HTM_kutsenoukogu_liikmeks_16042013 (186 KB)

25.03.2013partnerluse kinnitus projektile „Eesti mulla huumushorisondi ja lähtematerjali geokeemilise atlase koostamine “. Vaata kirja: 2013_EGEOS_KIK_EGK (184 KB)

22.03.2013partnerluse kinnitus projektile „Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa lääneosa aluspõhjakivimite stratotüüpsete paljandite seisundi hindamine“.  Vaata kirja: KIK_EGEOS_22032013 (165 KB)

11.12.2012esindaja volitamine Mäeinseneri kutseala kutsekomisjoni. Vaata kirja: MI_KUTSEKOMISJON_RRaudsep_012013 (185 KB)