Puurija käsiraamat 2017

Käsiraamatus antakse ülevaade üldgeoloogia baasteadmistest, hüdrogeoloogiast, puurimise tehnoloogiatest, sh kaevude ja maasoojussüsteemide rajamisest, geotehnikast, geodeesiast ohutustehnikast ning esmaabist. Käsiraamat on kirjutatud puurijate õppe toetamiseks Kehtna Kutsehariduskeskuses eeldusel, et põhjalikumad teadmised maapõuest võimaldavad puurijatel teha paremini sisulist koostööd geoloogide, mäeinseneride ja teadlastega, kes on puurtööde otsesed tellijad. Puurauke rajades aitavad puurijad läbi viia maapõue uuringuid, mille eesmärgiks võivad olla ehitiste ja rajatiste projekteerimine, maavarade, põhjavee ja maasoojuse kasutusele võtmine ning geoloogiline kaardistamine. Puurimisel on kindel koht ka ehituses. Vastvalminud käsiraamatu PDF-faili leiate seltsi kodulehelt kutse andmise rubriigist.
Autoritel on soov käsiraamatut tulevikus perioodiliselt täiendada ja uuendada. Selleks ootab Eesti Geoloogia Seltsi puurijate kutsete kutsekomisjon aktiivset tagasisidet õppetöös osalejatelt, puurijatelt ja puurmeistritelt ning uute tehniliste lahenduste ning uue tehnika kasutajatelt.
Käsiraamat valmis Eesti Geoloogia Seltsi juures tegutseva puurija kutsete kutsekomisjoni eestvedamisel. Käsiraamatu koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.