Tegevused

Eesti Geoloogia Selts korraldab geoloogiat tutvustavaid üritusi ja loob kontakte geoloogiaga tegelevate asutuste vahel.

Selts tegeleb:

  • vestlusõhtute, seminaride, ümarlaudade ja konverentside korraldamisega;
  • geoloogiat tutvustavate ekskursioonide korraldamisega nii Eestis kui välismaal;
  • erialase täiendõppega;
  • konsultatsioonide, arvamuste ja eksperthinnangute koostamisega;
  • Eesti maapõue uurimise, kaitse ja maavarade kasutamise poliitika kompetentse mõjutamisega;
  • loodusobjektide kaitse küsimustega;
  • geoloogide töö tutvustamisega ja tunnustamisega;
  • trükiste väljaandmisega.