Algatused

EESTI MAAPÕUE STRATEEGIA

TEAVE KÕIGILE, kes soovivad kaasa aidata Eesti maapõue geoloogilise uurimise, maavarade kasutamise ja mäetööstuse arendamise ümber tekkinud probleemide lahendamisele.
KONTAKT: anai@ut.ee (Anne Põldvere) või töögrupi liikmed (ava 22.01.2015 lisatud fail)

Seltsi nägemus ja roll maapõue strateegia koostamise protsessis (ettevalmistavad tegevused, strateegia koostajate ring, ootused tulemustele jms):
16.05.2014 – Eesti Mäeseltsi, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Turbaliidu ja Eesti Geoloogia Seltsi ettepanek Vabariigi Valitsusele “Eesti maapõue strateegia” koostamiseks. Vaata kirja: Eesti_maapoue_strateegia_VValitsusele_fin (61 KB) ja lisa LISA_1_ EK_kommunikee (84 KB)
09.12.2014 – volikogu laiendatud koosolek maapõue strateegia teemal  EGEOS_volikogu_protokoll_09122014 (100 KB)
22.01.2015 – töögrupi koosseis Toogrupp_012015 (50 KB)
25.01.2015 – TÜ emeriitprofessor Väino Puura kirjutised “Eesti majanduse arenguks on vajalik luua võimalused maapõuressursside paremaks kasutamiseks” ja “Eesti majandusgeoloogia karm minevik”  Maapoue_kasutamisest_VPAPTA_fin (113 KB), Eesti_majandusgeoloogia_minevik_VPAP_FIN (109 KB)
11.02.2015 – arutelu protokoll Maapoue_strateegia_ PROTOKOLL_11022015fin (134 KB)

UUE BIOGRAAFILISE TEATMIKU KOOSTAMINE

2014. aastal möödub 19 aastat eelmise biograafilise teatmiku ilmumisest. On aeg teha ettevalmistusi uue teatmiku koostamiseks, mis tutvustaks Eesti geoloogia-asutustes töötanud ja töötavaid spetsialiste.
Palun saada täidetud ANKEET E-posti aadressile: aasa.aaloe@ttu.ee
Postiaadress: Aasa Aaloe, TTÜ Geoloogia Instituut, Ehitajate tee 5, Tallinn 19086

Eelmine teatmik:
Aaloe, A. (koostaja) 1995. Eesti geoloogia. Biograafiline teatmik. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, 145 lk.

EESTI MAAVARADE KESKUS või MUUSEUM või MAJA

Eestis puudub koht, kus saaks oma silmaga näha ja katsuda kõiki Eesti maavarasid. Puudub koht, kus saada ülevaade maavarade kasutamisest ja nende tähendusest Eesti majandusele ning elukeskkonnale.

Tutvu algatusega: RINGKIRI (264 KB)
23.01.2014 toimunud ümarlaua protokoll: 23012014_Ymarlaua_protokoll (137 KB)
23.01.2014 ümarlaua fotod: 23012014_Ymarlaua_fotod (611 KB)
Lisainfo Turbalehest (november 2013), vt lehekülg 6: Turbaleht 2013 (1 MB)
11.04.2014 külaskäik Ida-Virumaale VKG_11042014 (5 MB) KAISS_11042014_1 (494 KB)
17.07.2014 kohtumine Tootsis Kohtumine_Tootsis_17072014 (4.7 MB)

Koostöö asjus palun saada kiri aadressile: anai@ut.ee pealkirjaga MAAVARADE KESKUS

EESTI GEOLOOGIA SELTSI FOTOKONKURSS

Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2014 – osales 22 fotograafi, kes saatsid hindamiseks üle 90 võistlustöö. Esimene auhinnatud piltide näitus on üleval Eesti Geoloogiakeskuses,

Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2013 – osales 18 fotograafi, kes saatsid hindamiseks üle 70 võistlustöö. Auhinnatud piltide näitust eksponeeriti Eesti Geoloogiakeskuses, Eesti Geoloogia Seltsi 2014. aasta üldkoosolekul Glehni lossis ja suvepäevadel Särghaua välibaasis.

Fotokonkursside võidutöid vaata kodulehelt Tegevuste rubriigi alamrubriikidest.

Fotokonkurssi on toetanud Looduse Omnibuss ja Eesti Geoloogiakeskus.

Žürii: Gennadi Baranov (TTÜ GI, EGEOS), Olle Hints (TTÜ GI, EGEOS), Lemmi Kuulberg (Eesti Disainerite Liit) ja Tõnis Saadre (peakorraldaja; EGK, EGEOS)