Eesti Geoloogia Selts pakub põnevaid töötubasid Eesti koolidele

Käesoleva aasta Teadlaste ÖÖl, 26. septembril, käis Eesti Geoloogia Selts Haapsalu lastele ringmajandusest ja maavaradest rääkimas. Viidi läbi hulk põnevaid töötubasid, kus lastel tuli otsida vastuseid põletavatele maavarade ja toormete ringmajanduse küsimustele ning pakkuda muuhulgas välja originaalseid lahendusi ja alternatiive kriitiliste ja konfliktsete maavarade kasutamisel. Nüüdseks on ENGIE projekti raames läbi viidavatest töötubadest ka teistel Eesti koolidel võimalik osa saada.

ENGIE praktilisi töötubasid viivad koolides läbi TalTechi ja Tartu Ülikooli geoteaduste üliõpilased. „Usume, et noorte omavahelisel suhtlemisel on suuremat efekti,“ rääkis projektijuht Karin Käär. „Meie tudengid oskavad keerukat ringmajanduse teemat noorematele edasi anda suure õhinaga ning silmade särades. Projektis osalemine ja koolides käimine annab ka tudengitele endile lisaväärtust – õpitakse suhtlemist, eneseväljendust ning esinemist publiku ees,“ lisas Käär.

Tööubades tutvustatakse läbi praktilise tegevuse ringmajandust ning milleks seda vaja on, kust tulevad maavarad, mis on kriitilised maavarad ning konfliktsed maavarad, kuid räägitakse ka paljust muust põnevast mis on seotud maavarade kaevandmise, tootmise ja tarbimisega. Töötubades osalejad uurivad detailselt mõnda tänapäevast olulist toodet, näiteks telefoni, arvutit või pastapliiatsit ning püüavad aru saada milliseid toormeid selle tegemiseks on kasutatud ning millisest maailma piirkonnast tootmiseks vajalikud maavarad pärinevad.

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) on partneriks rahvusvahelises projektis „ENGIE – julgustades tüdrukuid geoteaduseid õppima“. Projekti üheks tegevussuunaks on põnevate geoloogia ja ringmajanduse teemaliste töötubade läbiviimine Eesti koolides. Töötubade kaudu soovitakse suurendada koolinoorte  huvi maavarade, ringmajanduse ja puhtama tuleviku vastu. Töötubade eesmärk on lisaks ka geoteaduste põnev tutvustamine ja kogu valdkonna laialdasem populariseerimine.

Õpetajatel, kes käsitlevad oma ainetundides ringmajanduse, maavarade teemasid või arutlevad õpilastega nendega seonduvatest probleemide ja võimaluste üle, on võimalik EGEOSega ühendust võtta ning kutsuda geo-erialade tudengeid oma ainetundidesse toetavaid töötubasid läbi viima. Töötoa tellimine on koolidele tasuta, vaja on vaid kokku leppida sobiv külastusaeg. Ilusa ilmaga on töötuba võimalik läbi viia ka õues. Töötubade osas palume õpetajatel pöörduda Karin Kääri (TalTech) poole (karin.kaar@taltech.ee;), või Kairi Põldsaare (Tartu Ülikool) poole (kairi.poldsaar@ut.ee; tel 58330832).

ENGIE (“Empowering girls to become the geoscientists of tomorrow”) on laiahaardeline Euroopa Liidu projekt, mille eesmärgiks on suurendada noorte naiste osakaalu geoteadustes ning maavarade ja geoinseneeriaga seotud tööturul. ENGIE projektiga on tänaseks liitunud üle 20 Euroopa riigi. Projekti rahastab Euroopa Tehnoloogia- ja Innovatsiooniinstituut (EIT) läbi Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020.Viide projekti lehele: https://www.engieproject.eu
Projekti koordinaator: Eva Hartai foldshe@uni-miskolc.hu, Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc.