Üldkoosolek 24. mail Glehni lossis

24. mail kell 15.00–20.00 Glehni lossi suures saalis Vana-Mustamäe 48, Tallinn

PÄEVAKORD:

 1. Tervitussõnad. Hardi Aosaar (5 min).
 2. 30 aastat Eesti Geoloogia Seltsi, diskussioon. Olavi Tammemäe (40 min).
 3. Igavikulise fosfori lõputus… Kalle Kirsimäe (20 min).
 4. Näiteid ebakorrektselt rajatud kaevudest. Kalle Alasi (20 min).
  VAHEAEG: kohvi- ja teelaud (20 min).
 5. Tegevuse aruanne. Hardi Aosaar (15 min).
 6. Revisjonikomisjoni aruanne. Mare Rast (5 min).
 7. Põhikirja muutmine ja hääletamine. Lauri Joosu (15 min).
 8. Volikogu ja revisjonikomisjoni uuesti kinnitamine. Tarmo All (10 min).
 9. Auliikme nimetamine. Hardi Aosaar (5 min).
 10. Portaal “Eesti Geoloog”. Aivo Averin (5 min).
 11. Suvepäevad 27.–28. juulil 2019 (Vehendi). Ethel Tamm (5 min).
 12. Puurijate kutse andmise hetkeseis. Peep Kildjer (5 min).
 13. Maapõuenädala kokkuvõte. Ene Jürjens (5 min).
 14. Euroopa Geoloogide Föderatsiooni liikmelisus. Hardi Aosaar (15 min).
 15. Sõna saavad tegevliikmed. Ettepanekud, tutvustused jms (kuni 5 min igaüks).
  KOOSVIIBIMINE: suupiste- ja joogilaud (kuniks juttu jätkub).

Üldkoosolekul kogume liikmemakse. Tegevliikme liikmemaks on 10 eurot ja pensionäril 3 eurot aastas. Liikmemaksu saab tasuda ka Seltsi arveldusarvele: Eesti Geoloogia Selts, Swedbank, EE062200001120030179.
Palun aita kaasa info levitamisele. Kõik on oodatud!