Juhatus

Erik Puura (Tartu Ülikool) – juhatuse esimees
Hardi Aosaar (Inseneribüroo Steiger)
Aivo Averin (IPT Projektijuhtimine)
Lauri Joosu (Eesti Geoloogiateenistus)

Alus: volikogu otsus 09.06.2022