Ajalugu

Eesti Geoloogia Selts asutati 46 asutajaliikme poolt 31. mail 1989. aastal. Esimene üldkogu toimus sama aasta 11. detsembril. Üldkogul valiti 20-liikmeline volikogu ja volikogu liikmete hulgast valiti 6-liikmeline juhatus. Veel valiti 3-liikmeline revisjonikomisjon ja 5-liikmeline aukohus. Seltsi presidendiks ehk juhatuse esimeheks kandideerisid Dimitri Kaljo, Anto Raukas ja Peeter Vingisaar. Seltsi esimeseks presidendiks valiti geoloogia-mineraloogiadoktor akadeemik Anto Raukas.

Peale üldkogu alustas tööd Viktor Kõrveli poolt juhitud nn alusdokumentide toimkond, kes töötas välja Seltsi põhikirja, kodukorra jms dokumendid. 1990. aastal moodustati Seltsi tegevuse korraldamiseks 11 töörühma: (1) Liikmetoimkond – juht Peeter Talviste; (2) Majandustoimkond – Endel Kasemets; (3) Populariseerimise ja info toimkond – Kalle Suuroja; (4) Välissuhete toimkond – Anto Raukas; (5) Teadusliku uurimistöö ja kirjastamise toimkond – Väino Puura; (6) Klubitöö toimkond – Jüri Kask; (7) Haridus- ja noortetöö toimkond – Tõnis Oja; (8) Maapõue kaitse ja ekspertiisi toimkond – Rein Perens; (9) Konverentsitoimkond – Dimitri Kaljo; (10) Muuseumitöö toimkond – Rein Raudsep; (11) Ajaloo- ja arhiivitoimkond – Aasa Aaloe.

Seltsi esimene raamatupidaja (Mare Kukk) vormistati tööle 16.04.1990. Juba 1990. aasta lõpus oli Seltsil 14 välisliiget ja 3 kollektiivliiget. Esimesteks kollektiivliikmeteks olid Riiklik Ehitusuuringute Instituut (alates 22.01.1990), Eesti Geoloogiauuringute Tootmiskoondis Eesti Geoloogia (alates 1991. aastast Eesti Geoloogiakeskus; 16.04.1990), TA Geoloogia Instituut (16.04.1990) ja AS Geotehnika Inseneribüroo (11.02.1992).

Toimkondade kaudu korraldati Seltsi tegevust  kuni 2002. aastani. Toimkondi oli perioodil 1994–1998 üheksa ja 1998–2002 kaheksa. Neid juhtisid Aasa Aaloe, Kalju Kajak, Dimitri Kaljo, Peep Kildjer, Vello Klein, Toivo Lodjak, Tõnis Oja, Tõnu Pani, Enn Pirrus, Eduard Pukkonen, Anto Raukas, Rein Raudsep, Veena Räägel. Toimkondi asuti uuesti looma 2012. aastal.

1998. aastal alustati Peeter Talviste juhtimisel Seltsi vormistamist mittetulundusühinguks.

Loe Kalju Kajaku ülevaadet “Noorgeoloogide õpetamisest: aastad 1996–2001”: Noorgeoloogid_EGEOS (1.7 MB)
Loe Asta Oraspõllu artiklit “Tartu Riikliku Ülikooli Matemaatika-loodusteaduskonna geoloogia osakonna lugu aastatel 1945–1960” Oraspõld (PDF)_18FEB2014 (3.6 MB). Fotode töötlus: Gennadi Baranov, küljendus: Heikki Bauert. Artikkel ilmus Schola Geologica ettekannete sarjas 2013. aastal.
Loe Anto Raukase artiklit aastast 1990 pealkirjaga “Loodi Eesti Geoloogia Selts” (Eesti Loodus, 5, 322–323) RAUKAS_EGEOS_EL_1990 (1.6 MB)

MEENUTAMIST VÄÄRIVAD SÜNDMUSED
(korraldajateks Eesti Geoloogia Selts ja Eesti teised geoloogia-asutused)

23.–24.04.1990 – Eesti paekonverents ja paenäitus, kus tehti ettepanek kinnitada paekivi Eesti rahvuskiviks
9.–14. 09.1991 – I Ülemaailmne Eesti geoloogide kokkutulek Lohusalus: teaduskonverents „Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad“ koos kolme kahepäevase ekskursiooniga (157 osalejat, sh 19 väliskülalist). Konverentsi materjalid ilmusid trükis.
17.12.1991 – Riias asutati Baltimaade Geoloogide Assotsiatsioon. Presidendiks valiti Anto Raukas, asepresidentideks Algirdas Gaigalas (Leedu) ja Atis Murnieks (Läti) ning teadussekretäriks Viktor Kõrvel
1993 – Eesti Geoloogia Selts võeti vastu Euroopa Geoloogia Seltside Assotsiatsiooni (AEGS) liikmeks
13.04.1994 – üleriigiline geofüüsika-alane nõupidamine Eesti geofüüsikalise uurimise edendamiseks (42 osalejat)
3.– 6.10.1995 – II Ülemaailmne Eesti geoloogide kokkutulek Tartus: tähistati 175 aasta möödumist geoloogia õpetamise algusest  Tartu Ülikoolis (182 osalejat). Konverentsi materjalid ilmusid trükis.
25.–28.06.1996 –  noorgeoloogide ekskursioon Soome (31 osalejat)
11.12.1996  – konverents „Soome lahe probleemid“ Tallinnas (47 osalejat; ettekanded EGEOS bülletäänis nr 2/96)
26.–30.06.1997 – X üleriigiline noorgeoloogide kokkutulek Eesti Geoloogiakeskuse Arbavere välibaasis (42 osalejat)
6.–10.06.1999 – XI üleriigiline noorgeoloogide kokkutulek Meremäe Keskkoolis (37 osalejat)
6.–10.10.1999 – III Ülemaailmne Eesti geoloogide kokkutulek Tallinnas: sümpoosium teemal “Eesti maavarad” (materjalid ja ekskursioonijuht EGEOS bülletäänis nr 4/99)
03.–07.07.2000 – noorgeoloogide ekskursioon Rootsi (20 osalejat)
26.–30.06.2001 – XII üleriigiline noorgeoloogide kokkutulek Illuka mõisas (39 osalejat)
17.–18.08.2001 – ekskursioon Lõuna-eesti Devoni paljanditesse (51 osalejat)
26.–27.09.2003 – IV Ülemaailmne Eesti geoloogide kokkutulek Tartus: Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ilmusid trükis.
29.05.2004 – Kostivere karstiala puhastuspäev (22 osalejat; Eesti Looduses 08/2004 ilmus asjakohane artikkel)
26.07–04.08.2004 – noorgeoloogide ja geoloogide õppereis Austriasse (42 osalejat)
10.–12.09.2004 – ekskursioon Põhja-Läti Devoni paljanditesse (26 osalejat)
8.–10.07.2005 – Esimesed Eesti geoloogide  suvepäevad Niinsaares, Ida-Virumaal: arutelud teemal “Geoloogiatöö muutuvas ajas” (118 osalejat; EGEOS bülletään nr 7/06)
01.–10.07.2006 – noorgeoloogide ja geoloogide õppereis  Paanajärve ümbrusesse Karjalas (62 osalejat)
24.07.–03.08.2007 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Norra põhjaosasse (Nordkapp, Lofoodid; 49 osalejat)
16.–20.09.2007 – 15. Euroopa Geoloogia Seltside Assotsiatsiooni (AEGS) koosolek (MAEGS-15; 91 osalejat). Ürituse materjalid ilmusid trükis
04.–06.07.2008 – Teised Eesti geoloogide suvepäevad Vehendis, Võrtsjärve ääres: arutelud teemal “Võrtsjärv geoloogide vaateväljas” (102 osalejat; EGEOS bülletään nr 8/09)
14.–27.09.2009 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Horvaatiasse (45 osalejat)
03.–06.06.2010 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Peterburi (50 osalejat)
09.–11.07.2010 – Kolmandad Eesti geoloogide suvepäevad Annimatsil Otepää lähedal (44 osalejat)
26.05.2011 – kinnitati puurija (tase 3) ja puurmeistri (tase 4) kutsestandard
16.06.2011 – Soome Loviisa tuumaelektrijaama külastus
10.–21.09.2011 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Poola lõunaosasse (30 osalejat)
13–14.07. 2012 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Lõuna-Eestisse (27 osalejat)
08.–21.09.2013 – geoloogiline ekskursioon Inglismaa Lõunarannikule (36 osalejat)
09.–12. 2013 – Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2013 (osales 18 fotograafi, hinnati üle 70 võistlustöö)
15.–17.08.2014 – Neljandad Eesti geoloogide suvepäevad Särghaual Pärnumaal (45 osalejat)
09.–12.2014 – Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2014 (osales 22 fotograafi, hinnati üle 90 võistlustöö)
06.–11.2015 – põlevkivi ja paekivi näitus Tartu loodusmajas (näituse koostasid TTÜ Virumaa Kolledži Kompetentsikeskus koostöös Eesti Energia ja Viru Keemia Grupiga ning Helle Perens ja Elmar Kala Eesti Paeliidust)
06.–16.09.2015 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Taani (Bornholm, Sjælland, Møns) ja Rootsi (36 osalejat)
16.–17.10.2015 – näituse “Maastikud pärast kaevandamist. Tehnogeensed maastikud alates XVIII sajandist kuni tänapäevani” esmaesitlus (stendid valmisid koostöös Eesti Geoloogiakeskus OÜ, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega)
05.04.2016 – kinnitati uuendatud puurija (tase 3) ja puurmeistri (tase 5) kutsestandardid; seltsile omistati kutsete andja õigused
31.05.2016 – trükist ilmus A. Aaloe koostatud “Eesti Geoloogia. Biograafiline teatmik”
01.–13.10.2016 – kultuurilis-geoloogiline Portugali ringreis (41 osalejat)
22.–23.07.2017 – Eesti geoloogide suveseminar Porkunis, Porkuni lademe stratotüübi puhastamine (84 osalejat)
21.–22.07.2018 – Eesti geoloogide kahepäevane kokkutulek Vastseliinas; Amata lademe paljandi puhastamine (89 osalejat)
04.–15.09.2018 – kultuurilis-geoloogiline ekskursioon Inglismaale ja Šotimaale (Cheddar Gorge, Green Bridge, National Showcaves Centre (Wales), Dolaucothi Gold Mine, Pistyll Rhaeadr, Malham Cove, Glasgow, Oban, Mulli saar, Ben Nevis, Fort William, Glenfinnan, Edinburgh, Siccar Point, Newcastle upon Tyne, Creswell Crags, Cambridge, London) (34 osalejat)
27.–28.07.2019 – Eesti geoloogide suvine kokkutulek Vehendis, Tamme paljandi puhastamine, loodusteaduste õpetajate koolitamine (43 geoloogi, 8 loodusteaduste õpetajat, 8 last)
18.–19. 07.2020 – Eesti geoloogide suvine kokkutulek Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuses, Ülem-Pleistotseeni setete paljandi puhastamine Särghaual (40+ geoloogi ja lapsed)

Seltsi populaarsemateks üritusteks läbi aegade on olnud ekskursioonid nii Eestis kui välismaal ja vestlusõhtud. Ekskursioonide marsruudid on koostatud Seltsi liikmete poolt just geoloogia seisukohast huvitavatesse paikadesse ja vestlusõhtutel on arutletud geoloogia ja loodushoiu teemadel.

Aastatel 1989–2007 tegeldi väga aktiivselt noorgeoloogide õpetamisega. Kalju Kajak, Tarmo All ja Evelin Verš korraldasid regulaarselt õppereise ja suviseid kokkutulekuid üldhariduslike koolide õpilastele. Noorgeolooge juhendasid Kaidi Ariva, Linda Hints, Anne Kleesment, Andres Maastik, Mati Niin, Tõnis Oja, Enn Pirrus, Tõnu Pani, Kuldev Ploom, Kalle Suuroja jt. aktiivsed geoloogid. Peale 2007. aastat on geoloogiahuvilistele noortele üritusi korraldanud põhiliselt Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseum, Eesti Loodusmuuseum ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut.

EESTI GEOLOOGIA SELTSI JUHID AASTATEL 1989–2017

PRESIDENDID (= juhatuse esimehed)

Anto Raukas    1989–1994
Vello Klein    1994–1998
Rein Raudsep    1998–2002
Tarmo All    2002–2006
Alvar Soesoo    2006–2008
Meeme Veisson    2008–2012
Anne Põldvere    2012–2016
Olavi Tammemäe   2016–2018
Hardi Aosaar   2018–…

Märkus: presidendid (juhatuse esimehed) on esitatud kronoloogilises, ülejäänud nimekiri aga tähestikulises järjestuses. Staažikamate juhtide nimed on märgitud rasvase kirjaga.

ASEPRESIDENDID (või juhatuse aseesimehed)

Tarmo All    1998–2002
Peep Kildjer    1994–1998
Juho Kirs    1994–1998
Viktor Kõrvel    1989–1994
Jüri Plado    2004–2006

JUHATUSE LIIKMED

Aasa Aaloe    1994…2002
Leho Ainsaar    2010–2012
Tarmo All    1998…2008, 2018…
Hardi Aosaar   2016–…
Olle Hints    2006–2008, 2012–2016
Lauri Joosu    2018–…
Volli Kalm    1989–1994
Peep Kildjer    1989…2006, 2012–2016
Juho Kirs    1994–1998
Kalle Kirsimäe    2006…2010
Vello Klein    1989–1994, 1998–2002, 2008–2018
Viktor Kõrvel    1989–1994
Toivo Lodjak    1994…2002
Tõnu Meidla    1998–2002, 2016–2018
Tõnis Oja    1994–1998
Tõnu Pani    2012–2016
Enn Pirrus    1994…2002
Jüri Plado    2002–2006
Anne Põldvere    2002…2020
Rein Raudsep    1998–2002
Anto Raukas    1992…1998
Veena Räägel    1994–1998
Maire Sakson    1998…2004
Alvar Soesoo    2006…2012
Kalle Suuroja    1989–1994
Peeter Talviste    1989–1994, 1998–2002
Ethel Tamm    2018–…
Olavi Tammemäe    1994–1998, 2002–2004, 2016–2018
Ingo Valgma    2004…2008
Meeme Veisson    2008–2012

SEKRETÄRID

Aasa Aaloe    1994–1998
Peep Kildjer    1989–1994
Saima Peetermann    2006…
Maire Sakson    1998…2006

VOLIKOGU LIIKMED

Aasa Aaloe    1994…2002
Leho Ainsaar    2010–2012
Tarmo All    1998…2012, 2018–…
Hardi Aosaar   2016–…
Aivo Averin    2018–…
Rein Einasto    2012–2016
Katrin Erg    2006–2008
Olle Hints    2004…2008, 2010…
Rutt Hints    2008…2014, 2020…
Lauri Joosu   2016–…
Uno Järve    1998–2000
Ene Jürjens    1994–1998, 2004–2006, 2016–…
Dimitri Kaljo    1989…2006
Katrin Kaljuläte    2012–2016
Volli Kalm    1989…1998
Endel Kasemets    1989–1994
Jüri Kask    1989…1998
Tarmo Kiipli    1998–2002
Peep Kildjer    1989…2008, 2012–…2020
Ermo Killar    1998–2000
Juho Kirs    1994–1998
Kalle Kirsimäe    1998…2010, 2012–…2020
Jaan Kivisilla    1989–1994, 2000–2002
Vello Klein    1989–1994, 1998…2018
Viktor Kõrvel    1989–1994
Tiiu Liblik    2000…2018
Toivo Lodjak    1994…2004
Andres Maastik    1998–2002
Lemme Martin    1989–1994
Tõnu Meidla    1998…
Riho Mõtlep    2000–2002
Siim Nirgi    2020…
Tõnis Oja    1989…1998
Sander Olo   2016–…
Kaarel Orviku    2006…2010
Tõnu Pani    1989–1994, 2008–2016
Saima Peetermann    2006–2008
Helle Perens    1989–1994
Rein Perens    1989…1998
Enn Pirrus    1994…2006
Jüri Plado    1998–2000, 2002–2006, 2008–2012
Kuldev Ploom    1989–1994
Eduard Pukkonen    1994–1998, 2012–…
Erik Puura    2020…
Väino Puura    1989–1994
Kairi Põldsaar    2020…
Anne Põldvere    2000…2020
Rein Raudsep    1989…2006, 2012–2016
Anto Raukas    1994…2006
Madis Rubel    1994–1998
Veena Räägel    1994…2002
Tõnis Saadre    1994–1998, 2008–2016
Maire Sakson    1998…2006
Kalle Soa    1989–1994
Alvar Soesoo    2006…2012
Kalle Suuroja    1989–1994, 2000–2002
Ülo Sõstra    2006–2008
Peeter Talviste    1989…2002
Ethel Tamm (Uibopuu)    2014–…
Janne Tamm    1998–2000, 2004–2006, 2016–…2020
Olavi Tammemäe    1989…
Hugo Tang    1998–2000
Jaan Treufeldt    1998–2000
Krista Täht-Kok    1998–2000
Ingo Valgma    2004…2010
Meeme Veisson    2008–2012
Evelin Verš    2010–2012
Siim Veski    1994–1998

AUKOHTU LIIKMED

Richard Eesmaa    1989–1994
Andrus Einman    1989–1994
Aile Kõrts    1989–1994
Elga Mark-Kurik    1989–1994
Karl Müürisepp    1989–1994

REVISJONI KOMISJONI LIIKMED

Mare Kalkun    2006–2008
Elmar Lugus    1989…2002
Helve Luht    2008…
Mall Orru    1989–1994
Helle Perens    1994…2006
Mare Rast    2002…
Janne Tamm    2002–2006
Aili Tops    2008–2012
Jüri Tõevere    1989…2002
Mati Viiul    2012…2018

RAAMATUPIDAJAD

Mare Kukk    1989–1994
Aili Tops    1998…2008
Meelike Tšesnokov    2008…