Tähtpäevad

SEPTEMBER 2020

Tõnu Martin, fosforiidiuuringute geoloog, 15. septembril 60. sünnipäev

Eduard Pukkonen, diktüoneemaargilliidi ja põlevkivi geoloogia ning geokeemia uurija, geoinfosüsteemide spetsialist, geoloogiamagister, 15. septembril 60. sünnipäev

Krista Täht-Kok, keskkonnageoloog, geoloogiamagister, 25. septembril 65. sünnipäev

Anne-Liis Kleesment, Devoni ladestu kivimite mineraloogia, litoloogia ja litostratigraafia uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 30. septembril 85. sünnipäev

JUULI 2020

Mari-Ann Mõtus, paleontoloog ja geoloogiainsener, filosoofiadoktor, 10. juulil 50. sünnipäev

Kaarel Orviku, meregeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 15. juulil 85. sünnipäev

JUUNI 2020

Ene Jürjens (varem Kadastik), kvaternaarigeoloog-kaardistaja, filosoofiadoktor (geoloogia), maapõueressursside valdkonna juht MKM-is, 2. juunil 55. sünnipäev

Reet Karukäpp, kvaternaarigeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, filosoofiadoktor (geoloogia), 17. juunil 80. sünnipäev

Rein Vaikmäe, elektroonik, isotoopgeoloogia edendaja, paleoklimatoloogia uurija, geoloogiaprofessor, 29. juunil 75. sünnipäev

APRILL 2020

Saima Peetermann, geoloog, loodusteaduslike tekstide inglise keelde tõlkija, 19. aprillil 60. sünnipäev

VEEBRUAR 2020

Inger Jalakas, geoloog-kaardistaja, fotogramm-meetria spetsialist, 14. veebruaril 55. sünnipäev

Anto Raukas, kvaternaarigeoloog, akadeemik, Seltsi esimene president ja auliige, 17. veebruaril 85. sünnipäev

Jaan Treufeldt, geoloog, ehitusgeoloogia spetsialist, 25. veebruaril 85. sünnipäev

JAANUAR 2020

Ülo Sõstra, geoloog-tektoonik, geoloogia-mineraloogia doktor, 6. jaanuaril 80. sünnipäev

DETSEMBER 2019

Tarmo All, geofüüsik, rakendusgeoloogia valdkonna administraator, projektijuht ja seadusloomesse panustaja, 1. detsembril 50. sünnipäev

NOVEMBER 2019

Mare Rast, matemaatik, infotalituse spetsialist, 18. novembril 80. sünnipäev

OKTOOBER 2019

Hedi Schvede, rakendus- ja hüdrogeoloog, 07. oktoobril 40. sünnipäev

Andres Halliste, hüdrogeoloog ja ettevõtja, 17. oktoobril 65. sünnipäev

Uile Lemberg, geograaf, EKUK Geotehnika labori juhataja, 24. oktoobril 80. sünnipäev

SEPTEMBER 2019

Janne Tamm, ehitusmaterjalide uurija, maavarade geoloogia spetsialist, 03. septembril 60. sünnipäev

Heljo Heinsalu, litoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 28. septembril 85. sünnipäev

AUGUST 2019

Tiiu Liblik, geograaf-geoloog, 10. augustil 80. sünnipäev

Gennadi Baranov, fotograaf, 20. augustil 65. sünnipäev

Alla Šogenova, mäeinsener-geofüüsik, geoloogia-mineraloogia kandidaat, settekivimite uurija, statistilise analüüsi ja geoenergia spetsialist, 31. augustil 60. sünnipäev

JUULI 2019

Rein Einasto, geoloog-litoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, emeriitprofessor, Eesti rahvuskivi mõtte algataja, geoloogia väsimatu õpetaja ja tutvustaja, 07. juulil 85. sünnipäev

Anne Põldvere, geoloog-litoloog, 23. juulil 65. sünnipäev

JUUNI 2019

Ivo Sibul, geoloogia kaardirakenduse korraldamise spetsialist ja stratigraaf, 09. juunil 40. sünnipäev

Olle Hints, paleontoloog ja stratigraaf, filosoofiadoktor, aluspõhja geoloogia ja paleontoloogia professor, Eesti geokogude väljaarendamise initsiaator, 16. juunil 45. sünnipäev

Janika Truumees, paleontoloog, vabakutseline geoloog ja joonestaja, 26. juunil 45. sünnipäev

MAI 2019

Erik Puura, rakendusgeoloog, tehnika- ja keskkonnateadlane, tehnikadoktor, õppejõud, 14. mail 55. sünnipäev

Leo Vallner, hüdrogeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 26. mail 85. sünnipäev

APRILL 2019

Aivo Averin, geoloog, teadusküsimuste populariseerija ja jalgpallifänn, 17. aprillil 40. sünnipäev

Tõnu Meidla, paleontoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, stratigraafia ja paleontoloogia korraline professor, hinnatud õppejõud ja teadustööde juhendaja, 13. aprillil 60. sünnipäev

MÄRTS 2019

Helve Luht, geoloogiainsener, hüdrogeoloog, maavarade uurija ja geoinfo töötleja, 1. märtsil 60. sünnipäev

Margit Suuroja, geoloog, teaduskoostöö edendaja, 9. märtsil 45. sünnipäev

Kristjan-Henn Riet, hüdrogeoloog ja ehitusgeoloog, erialase terminoloogia täiendaja, 14. märtsil 75. sünnipäev

JAANUAR 2019

Olavi Tammemäe, ehitusgeoloog, energia- ja geotehnika eriala doktor, keskkonnaspetsialist ja kaitseliitlane, 13. jaanuaril 65. sünnipäev

Tiit Leinsalu, ehitusgeoloog, valdkonna administreerija, 27. jaanuaril 65. sünnipäev

DETSEMBER 2018

Endel Kasemets, geoloog ja suure kogemusega pikaajaline juht (1970–1993) Eesti Geoloogia Valitsuses, 1983. aastast Eesti NSV teeneline tööstustöötaja, 04. detsembril 85. sünnipäev

Vello Klein, Eesti aluskorra petrograafia ja mineraloogia uurija, Eesti Geoloogiakeskuse direktor (1993–2009), EGEOSe president (1994–1998) ja auliige, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 09. detsembril 75. sünnipäev

Gea Rennel, geoloog (meregeoloogia) ja Eesti diplomaat, 2004. aastal autasustati Eesti NATOga liitumise korraldamise eest Valgetähe IV klassi teenetemärgiga, 09. detsembril 60. sünnipäev

NOVEMBER 2018

Vello Kattai, maavarageoloog, põlevkivi, selle varu ja kaevandamistingimuste uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 18. novembril 8o. sünnipäev

Priit Raud, mäeinsener, puurimistööde, puurkaevude ja maasoojuspuurkaevude rajamise spetsialist, 30. novembril 75. sünnipäev

OKTOOBER 2018

Dimitri Kaljo, paleontoloog ja stratigraaf, isotoopuuringute edendaja, akadeemik, 12. oktoobril 90. sünnipäev

Valter Petersell, geoloog-geokeemik, aluskorrakivimite, maavarade ja pinnase radoonitaseme uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 28. oktoobril 85. sünnipäev

JUUNI 2018

Leho Ainsaar, litoloog, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi direktor, filosoofiadoktor (geoloogia), 10. juunil 55. sünnipäev

Arvo Veskimets, hüdrogeoloog, Eesti Looduskaitse Seltsi tegevjuht, 15. juunil 65. sünnipäev

MAI 2018

Avo Miidel, kvaternaarigeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 11. mail 85. sünnipäev

Mait Mets, ehitusgeoloog, tehnikateaduste kandidaat, 20. mail 80. sünnipäev

Meeme Veisson, meregeoloog ja ettevõtja, 22. mail 65. sünnipäev

Tiia Tuuling, ehitusmaterjalide uurija, 28. mail 55. sünnipäev

APRILL 2018

Heljo Heck, ehitusgeoloog, 01. aprillil 75. sünnipäev

Alvar Soesoo, Eesti Geoloogiateenistuse direktor, maavarade ning litosfääri geokeemia ja paleokeskkonna uurija, doktorikraad, 07. aprillil 55. sünnipäev

Talvi Sarv, Paleoterm OÜ juht, puurkaevude ja soojuspuuraukude projekteerija, 10. aprillil 60. sünnipäev

MÄRTS 2018

Tiina Tampuu, laboratooriumi töötaja, 01. märtsil 60. sünnipäev

Kuldev Ploom, geoloog-kaardistaja, 18. märtsil 55. sünnipäev

VEEBRUAR 2018

Mall Orru, Eesti soode maastikulise liigestuse, turbavarude ja turbas esinevate kahjulike elementide uurija ning õppejõud, dokrorikraad, 28. veebruaril 75. sünnipäev

Kaisa Mens, Ediacara (Vendi) ja Kambriumi stratigraafia, litoloogia ja paleontoloogia uurija ning õppejõud, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 29. veebruaril 90. sünnipäev

DETSEMBER 2017

Aadu Loog, geokeemik ja kauaaegne õppejõud, graptoliitargilliidi uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, emeriitprofessor, 09. detsembril 85. sünnipäev

Katrin Erg, hüdrogeoloog, põlevkivikaevanduste hüdrogeoloogilise režiimi, karsti ja allikate uurija, hüdrometeoroloogia õppejõud, tehnikateaduste doktor, 19. detsembril 60. sünnipäev

OKTOOBER 2017

Mati Viiul, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi haldusdirektor, EGEOSe revisjoni komisjoni liige, filmimees ja folkmuusik, 25. oktoobril 60. sünnipäev

SEPTEMBER 2017

Kai Vares, mulla lähtekivimite, muldade mineraloogia ja geokeemia uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 27. septembril 70. sünnipäev

AUGUST 2017

Avo Karu, ehitusgeoloog, projektijuht, ettevõtja, 20. augustil 55. sünnipäev

JUULI 2017

Tõnis Oja, maavarade uurija, gemmoloog-konsultant, majandusajakirjanik, 09. juulil 60. sünnipäev

Silja Liibert, hüdrogeoloog, maavarade uurija, 20. juulil 60. sünnipäev

JUUNI 2017

Maare Rändur, kauaaegne ehitusmaavarade uurija, 08. juunil 60. sünnipäev

Peep Kildjer, ehitusgeoloog, kauaaegne Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse ja volikogu liige, puurijate kutsestandardi väljatöötamise initsiaator, 09. juunil 75. sünnipäev

Mati Stroom, hüdrogeoloog ja ettevõtja, väsimatu Kamtšatkal matkaja, 11. juunil 60. sünnipäev

APRILL 2017

Kalle Kirsimäe, mineraloogia, geokeemia, sedimentoloogia ja impaktgeoloogia uurija, filosoofiadoktor (geoloogia) ja professor, 05. aprillil 50. sünnipäev

Reet Tiirmaa, Siluri kivimite litoloogia ja Kaali meteoriidikraatri uurija, 07. aprillil 75. sünnipäev

Tõnis Saadre, geoloog- kaardistaja ja loodusfotograaf, geoloogiamagister, 23. aprillil 75. sünnipäev

MÄRTS 2017

Svetlana Jaštšuk, hüdrogeoloog, põhjavee seire spetsialist, 02. märtsil 70. sünnipäev

DETSEMBER 2016

Tiia Kurvits, settekivimite litoloogia ja mineraloogia uurija, geoloogiamagister, pikaaegne kõrghariduse ekspert ja keskkonnauuringute tippkeskuse tegevjuht, 03. detsembril 55. sünnipäev

Viiu Salo, geobotaanik, kauaaegne turbauuringute spetsialist, 08. detsembril 75. sünnipäev

Ursula Toom, maavarade geoloogia ja elektronmikroskoopia spetsialist, teaduskogude osakonna juhataja, geoloogia populariseerija, 11. detsembril 55. sünnipäev

NOVEMBER 2016

Eric M. Suuberg, keemiainsener, teaduste doktor, Eesti Geoloogia Seltsi välisliige, 23. novembril 65. sünnipäev

OKTOOBER 2016

Iira Vatalin, hüdrogeoloog, joogi- ja mineraalvee uurija, 12. oktoobril 75. sünnipäev

Eriina Morgen, geoloog-kaardistaja, pinnakatte litoloogia, stratigraafia ja geomorfoloogia uurija, 18. oktoobril 60. sünnipäev

Aasa Aaloe, litoloog ja maavarade geoloogia uurija, teaduskogude spetsialist, geoloogia-mineraloogia kandidaat, trükiste koostaja ja toimetaja, 27. oktoobril 75. sünnipäev

Tarmo Kiipli, geoloog-geokeemik, settekivimite ja keskkonnakeemia spetsialist, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 30. oktoobril 65. sünnipäev

SEPTEMBER 2016

Maie Pärnamäe, turba- ja hüdrogeoloogiliste uuringute geoloog , Eesti Geoloogiakeskuse kauaaegne sekretär, 11. septembril 70. sünnipäev

AUGUST 2016

Ivar Murdmaa, okeanoloog, geoloogia-mineraloogia doktor, 06. augustil 85. sünnipäev

Vello Nõmmsalu, hüdrogeoloog, 27. augustil 75. sünnipäev

JUULI 2016

Enn Karro, hüdrogeoloog-hüdrokeemik, põhjavee keemilise koostise ja keskkonnakeemia uurija, filosoofiadoktor (geoloogia), 25. juulil 50. sünnipäev

Oive Tinn, paleontoloog, teaduse populariseerija, Eesti Loodusuurijate Seltsi president, filosoofiadoktor (geoloogia), 25. juulil 50. sünnipäev

JUUNI 2016

Küllu Oll, ehitusgeoloog, ehituspinnaste uurija, kauaaegne geotehnika labori juhataja, 02. juunil 80. sünnipäev

Tõnu Pani, geoloog ja museoloog, geoloogiamagister, 29. juunil 60. sünnipäev

MAI 2016

Rene Arbeiter, geoloog, 08. mail 55. sünnipäev

Juho Kirs, mineraloog-petrograaf, geoloogiamagister, legendaarne ja armastatud mineraloogia, petrograafia, geotektoonika ning geoloogia õppejõud, 14. mail 70. sünnipäev

Olga Heinloo, geofüüsik ja seismoloog, 24. mail 75. sünnipäev

Jüri Kask, meregeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 31. mail 65. sünnipäev

APRILL 2016

Hugo Tang, vee- ja pinnaseuuringute spetsialist, geoloog ja meisterlik mälumängur, 02. aprillil 60. sünnipäev

Anne Liis Treialt, hüdrogeoloog, 04. aprillil 75. sünnipäev

Aida Jalakas, insener-geoloog, kauaaegne teedeehituse kivimimaterjalide uurija, 16. aprillil 80. sünnipäev

Enno Reinsalu, teenekas Eesti mäemees, TTÜ emeriitprofessor, tehnikakandidaat, volitatud mäeinsener, 22. aprillil 80. sünnipäev

Peeter Talviste, ehitusgeoloog, filosoofiadoktor (geoloogia), volitatud mäeinsener, 21. aprillil 55. sünnipäev

MÄRTS 2016

Elmar Lugus, teenekas Eesti maavarade uurija, kauaaegne geoloogiliste uuringute administreerija, 11. märtsil 85. sünnipäev

Helle Perens, aluspõhjageoloog, litoloog, stratigraaf ja geoloogia populariseerija, 31. märtsil 75. sünnipäev

VEEBRUAR 2016

Hardi Aosaar, uuringugeoloog, põlevkivi uurija, magister, 8. veebruaril 30. sünnipäev

Sir Arvi-Hillar Parbo, Austraalia mäeinsener ja tööstur, 10. veebruaril 90. sünnipäev

Mare Kukk, geoloog, ehitusmaavarade uurija, geoloogiliste trükiste toimetaja, 23. veebruaril 70. sünnipäev

JAANUAR 2016

Peeter Vingisaar, aluspõhja kivimite litoloogia ja geokeemia ning mineraalvee ja ehitusmaterjalide uurija, 8. jaanuaril 80. sünnipäev

Asta Oraspõld, litoloog, paleontoloog, kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud ja dotsent, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 14. jaanuaril 90. sünnipäev

Roland Gorbatchev, petroloog, mineraloog, geokeemik, filosoofia kandidaat, professor, 18. jaanuaril 85. sünnipäev

DETSEMBER 2015

Rein Raudsep, fosforiidi uurija, kauaaegne rakendusgeoloogia valdkonna administraator, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 1. detsembril 75. sünnipäev

Eino Tomberg, mäeinsener, karjäärimajanduse koordineerija ja keskkonnakaitsja, 6. detsembril 85. sünnipäev

Ivo Paalits, paleontoloog-akritarheoloog, Furongiani ja Alam-Ordoviitsiumi biostratigraafia uurija, 13. detsembril 55. sünnipäev

Harry Mutvei, geoloog, paleontoloog ja zooloog, fossiilste peajalgsete uurija, filosoofiakandidaat, 20. detsembril 90. sünnipäev

NOVEMBER 2015

Andrus Einmann, geoloog, maavarade geoloogia spetsialist, 4. novembril 70. sünnipäev

Anne Rooma, maavarade geoloogia spetsialist, 16. novembril 55. sünnipäev

Enn-Aavo Pirrus, settekivimite mineraloogia, litoloogia ja stratigraafia uurija, Eesti loodusobjektide geoloogiat tutvustavate raamatute autor, geoloogia-mineraloogia kandidaat, E. Kumari looduskaitsepreemia laureaat, emeriitprofessor, 24. novembril 80. sünnipäev

Jaan Lutt, meregeoloog, meresetete litoloogia ja Eesti šelfi geoloogia uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 25. novembril 70. sünnipäev

OKTOOBER 2015

Ain Põldvere, maavarade geoloogia spetsialist, geoloog-kaardistaja, keskkonnaekspert ja diplomeeritud mäeinsener, 1. oktoobril 60. sünnipäev

Kalle Suuroja, geoloog-kaardistaja, meteoriidikraatrite uurija, Eesti loodusobjektide geoloogiat tutvustavate raamatute autor, filosoofiadoktor (geoloogia), 3. oktoobril 70. sünnipäev

Lemme Martin, ehitusgeoloog, erialaste artiklite autor, 5. oktoobril 80. sünnipäev

SEPTEMBER 2015

Tõnu Martin, fosforiidiuuringute geoloog, 15. septembril 55. sünnipäev

Eduard Pukkonen, diktüoneemaargilliidi geoloogia ja geokeemia uurija, geoinfosüsteemide spetsialist, geoloogiamagister, 15. septembril 55. sünnipäev

Krista Täht-Kok, keskkonnageoloog, geoloogiamagister, 25. septembril 60. sünnipäev

Anne-Liis Kleesment, Devoni kivimite mineraloogia, litoloogia ja litostratigraafia uurija, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 30. septembril 80. sünnipäev

AUGUST 2015

Väino Puura, struktuurigeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, rakendusgeoloogia edendaja, emeriitprofessor, 6. augustil 80. sünnipäev

Heino Stumbur, geoloog-kaardistaja, paleontoloogia ja maavarade geoloogia spetsialist, 31. augustil 85. sünnipäev

JUULI 2015

Kaarel Orviku, meregeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 15. juulil 80. sünnipäev

JUUNI 2015

Ene Kadastik, kvaternaarigeoloog-kaardistaja, filosoofiadoktor (geoloogia), 2. juunil 50. sünnipäev

Priit Tammik, geokeemia ja meregeoloogia spetsialist, 8. juunil 55. sünnipäev

Liidia Bitjukova, geokeemik, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 14. juunil 60. sünnipäev

Reet Karukäpp, kvaternaarigeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, filosoofiadoktor (geoloogia), 17. juunil 75. sünnipäev

Rein Vaikmäe, elektoonik, isotoopgeoloogia edendaja, paleoklimatoloogia uurija, geoloogiaprofessor, 29. juunil 70. sünnipäev

MAI 2015

Rein Perens, hüdrogeoloog-kaardistaja, 16. mail 75. sünnipäev

Jüri Tõevere, ehitusgeoloog, paljude Tallinna ehitutusuuringute tegija, 19. mail 80. sünnipäev

APRILL 2015

Saima Peetermann, geoloog ja loodusteaduslike tekstide inglise keelde tõlkija, 19. aprillil 55. sünnipäev

Vilve Tennokese, hüdrogeoloog ja turismi edendaja, 30. aprillil 55. sünnipäev

MÄRTS 2015

Aile Kõrts, geoloogiamagister, paleontoloog ja põlevkivi tekketingimuste uurija, 20. märtsil 55. sünnipäev

VEEBRUAR 2015

Inger Jalakas, geoloog-kaardistaja, 14. veebruaril 50. sünnipäev

Maris Rattas, kvaternaarigeoloog, filosoofiadoktor geoloogia erialal, 17. veebruaril 50. sünnipäev

Anto Raukas, kvaternaarigeoloog, akadeemik, Seltsi esimene president ja auliige, 17. veebruaril 80. sünnipäev

Jaan Treufeldt, geoloog, 25. veebruaril 80. sünnipäev

JAANUAR 2015

Erki Möldre, geoloog, 4. jaanuaril 55. sünnipäev

Ülo Sõstra, geoloog-tektoonik, geoloogia-mineraloogia doktor, 6. jaanuaril 75. sünnipäev

Rein Vaher, struktuurigeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 10. jaanuaril 80. sünnipäev

Silvi Püvi, geoloog, teenekas geoloogiahuviliste noorte juhendaja, 15. jaanuaril 75. sünnipäev

Kalev Orgla, turbauuringute geoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 20. jaanuaril 70. sünnipäev

DETSEMBER 2014

Elmar Kala, geoloog-kaardistaja, karbonaatkivimite stratigraafia ja litoloogia, 15. detsembril 80. sünnipäev

Arvo Tumm, ehitusgeoloog, 24. detsembril 70. sünnipäev

NOVEMBER 2014

Mare Rast, matemaatik, infotalituse spetsialist, 18. novembril 75. sünnipäev

OKTOOBER 2014

Uile Lemberg, geograaf, EKUK Geotehnika labori juhataja, 24. oktoobril 75. sünnipäev

SEPTEMBER 2014

Heljo Heinsalu, litoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 28. septembril 80. sünnipäev

AUGUST 2014

Tiiu Liblik, geograaf-geoloog, 10. augustil 75. sünnipäev

Anatoli Krajev, geodeet, 19. augustil 60. sünnipäev

Gennadi Baranov, fotograaf, 20. augustil 60. sünnipäev

JUULI 2014

Svetlana Thalberg, geoloog-geofüüsik, kauaaegne geoloogiafondi juhataja, 02. juulil 75. sünnipäev

Rein Einasto, geoloog-litoloog, geoloogia populariseerija, 07. juulil 80. sünnipäev

Anne Põldvere, geoloog-litoloog, 23. juulil 60. sünnipäev

JUUNI 2014

Jaak Nõlvak, paleontoloog, loodusteaduste doktor, 16. juunil 70. sünnipäev

MAI 2014

Erik Puura, keskkonnageoloog ja keskkonnateadlane, 14. mail 50. sünnipäev

Uno Järve, ehitusgeoloog, 24. mail 75. sünnipäev

Leo Vallner, hüdrogeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 26. mail 80. sünnipäev

APRILL 2014

Elvi Tavast, kvaternaarigeoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 06. aprillil 70. sünnipäev

MÄRTS 2014

Kristjan-Henn Riet, hüdrogeoloog ja ehitusgeoloog, erialase terminoloogia täiendaja, 14. märtsil 70. sünnipäev

VEEBRUAR 2014

Siim Veski, kvaternaarigeoloog, filosoofiadoktor, 13. veebruaril 50. sünnipäev

Riho Mootse, TÜ õppejõud (geofüüsika, hüdrogeoloogia, maavarade geoloogia) 1972–1993, alates 1994 aastast tegev Ahja vallas,
26. veebruaril 70. sünnipäev

JAANUAR 2014IMG_4048_1

Olavi Tammemäe, ehitusgeoloog, doktorikraad energia- ja geotehnika erialal, keskkonnaspetsialist ja kaitseliitlane, 13. jaanuaril 60. sünnipäev

DETSEMBER 2013

Endel Kasemets, geoloog, aastatel 1988–1993 Eesti Geoloogia Valitsuse peadirektor, 04. detsembril
80. sünnipäev

Vello Klein, petrograaf, geoloogia-mineraloogia kandidaat, aastatel 1993–2009 Eesti Geoloogiakeskuse direktor, 09. detsembril 70. sünnipäev

Elga Mark-Kurik, maailmamainega paleontoloog, geoloogia-mineraloogia kandidaat, 26. detsembril
85. sünnipäev