Liikmemaks

Alates 2014. aastast on Seltsi liikmemaks 10,0 eurot töötavale liikmele ja 3,0 eurot pensionärile.

Alus: üldkoosoleku otsus 25.04.2013

Alates 2017. aastast on Seltsi kollektiivliikme liikmemaks 100 eurot mittetulundusühendusele, 500 eurot osaühingule või aktsiaseltsile, kus on üle 50 töötaja ja 200 eurot teistele eelpool nimetamata asutustele.

Alus: volikogu otsus 17.04.2017 Kollektiivliikme_maksu_reglement_17042017 (501 KB)

Liikmemaksu saab tasuda kas Seltsi sekretäri kätte või Seltsi kontole. Kollektiivliikme liikmemaksu tasumine toimub jooksva aasta eest esimese kvartali jooksul Seltsi poolt esitatud arve alusel.

Sekretär Saima Peetermann
Tel: +372 5054823
E-mail: saima.peetermann@gmail.com

Eesti Geoloogia Seltsi Swedbanki arvelduskonto nr EE062200001120030179.

Liikmemaksul on tähtis koht mittetulundusühingu eelarves. Liikmemaks tagab võimaluse korraldada Seltsi põhitegevusi ja tasuda nendega kaasnevate vältimatute kulutuste eest. Ära unusta, et liikmemaksu tuleb tasuda igal aastal! Võlgnevuste likvideerimiseks pöördu sekretäri poole.