Eesti Stratigraafia Komisjon

Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK) on Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) juures tegutsev komisjon, kelle tegevuse eesmärgiks on stratigraafilise teenistuse toetamine ning stratigraafilise uurimistöö juhendamine Eesti Vabariigis. Stratigraafilise teenistuse all mõistetakse tegevust, mis on suunatud stratigraafiliste skeemide koostamisele ja korrelatsioonile. ESK toetab oma tegevusega riiklike geoloogiliste kaartide legendide väljatöötamist ja kooskõlastamist ning stratigraafiliste üksuste nimestiku, stratigraafilise klassifikatsiooni ja stratigraafilise terminoloogia korrastamist.

Stratigraafia on geoloogia haru, mis käsitleb maakoort moodustavate kivimikehade vanuselist järjestust ja ruumilisi suhteid ning määrab nende suhtelise vanuse. Stratigraafiliste uuringute tulemused üldistatakse stratigraafiliseks skeemiks, mida kasutatakse kaartide koostamisel ja ala arenguloo selgitamisel (EE, kd. 8, lk. 660).

Eesti Stratigraafia Komisjoni esimees on alates 31.05.2018 TÕNU MEIDLA (Tartu Ülikool).
Komisjoni kuuluvad:

Tiit Hang (Tartu Ülikool)
Olle Hints (Tallinna Tehnikaülikool)
Dimitri Kaljo (Tallinna Tehnikaülikool)
Juho Kirs (Tartu Ülikool)
Tõnu Meidla (esimees, Tartu Ülikool)
Peep Männik (Tallinna Tehnikaülikool)
Kuldev Ploom (Eesti Geoloogiateenistus)
Anne Põldvere (Eesti Geoloogiateenistus)
Alvar Soesoo (Eesti Geoloogiateenistus)
Heidi Soosalu (Eesti Geoloogiateenistus, Tallinna Tehnikaülikool)