Avaleht

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) on mittetulundusühinguna registreeritud organisatsioon, mis ühendab Eesti geoloogiaasutuste töötajaid ja teisi geoloogia arengusse aktiivselt suhtuvaid inimesi.

Selts kujunes 1985. aastal loodud Geoloogide Klubist. Seltsi loomise mõtte kõige aktiivsemaks kandjaks oli geoloog Viktor Kõrvel.

Selts asutati 31. mail 1989. aastal 46 asutajaliikme poolt Eesti Projekti majas. Seltsi tegevust juhib volikogu ja volikogu poolt valitud juhatus, seltsil on oma põhikiri.

Seltsi põhitegevuseks on liikmete vahelise aktiivse suhtluse korraldamine. Toimuvad vestlusõhtud, seminarid, konverentsid, ekskursioonid, suvepäevad ja antakse välja trükiseid. Seltsi liikmed tegelevad noorte spetsialiste ja koolinoortest geoloogiahuviliste õpetamisega.

Seltsi rahastamine on toimunud liikmemaksudest ja toetustest. Üritustel osaleb aktiivselt 20% liikmeskonnast, aastaringselt haakub seltsi tegevusega aga umbes pool liikmeskonnast.