Kuidas puuritakse maapõue? Tule vaatama!

Inseneribüroo STEIGER puurib Paldiskis sügavaid aluskorda ulatuvaid puurauke. Aluskorra pealispinnal lasub siin ligikaudu 180 m paksune pealiskord, s.o (alt üles) Ediacara, Kambriumi ja Ordoviitsiumi ladestu settekivimid ning Kvaternaari ladestu setted. Puurtööd viiakse läbi vintstõstega (wireline) varustatud agregaadiga, millega on puursüdamiku väljatulek ka pudedatest kivimitest ligikaudu 90%. Nii oli geoloogidel lõpuks ometi võimalus näha Loode-Eestis leviva Ediacara ladestu (varem Vendi ladestu) Kroodi kihtkonna liivakivide ja aleuroliitide peaaegu täiuslikku läbilõiget.
Eesti Geoloogia Selts kutsub geolooge ja teisi huvilisi vaatama uut tüüpi puuragregaadi tööd. Puurimist tutvustatakse kas 6., 7. või 8. juuli õhtupoolikul algusega kell 18.00. Oma osalemisest palume teatada aadressil: hardi@steiger.ee. Puurtööde sobiva seisu korral teatatakse teile personaalselt täpne kuupäev ja koht kuhu tulla. Oodatud on nii geoloogid kui teised huvilised. Palume kaasa võtta oma kaitsekiiver! Kellel oma kiivrit ei ole, neile leiame kiivri kohapealt.

KONTAKT
Hardi Aosaar, hardi@steiger.ee