ENGIE

ENGIE – julgustades tüdrukuid geoteaduseid õppima

ENGIE projekti põhieesmärgiks on suurendada tüdrukute huvi maavarade ning geoinseneeriaga seotud erialade vastu ning parandada soolist tasakaalu erialasel tööturul. 

ENGIE (“Empowering girls to become the geoscientists of tomorrow”) on laiahaardeline Euroopa Liidu projekt, mille eesmärgiks on suurendada noorte naiste osakaalu geoteadustes ning maavarade ja geoinseneeriaga seotud tööturul. Projekti lähtekohaks on tõdemus, et tüdrukute huvi tehnoloogia vastu hakkab langema juba umbes 7-aastaselt, kuid huvi vähenemine võimendub eeskätt keskkooli viimastel aastatel. Uuringud näitavad, et geoteadusi ja inseneeriat nähakse tihti mehelike erialadena ning keskkooli lõpus erialavalikuid tehes peaks tüdrukud sotsiaalse surve mõjul justkui valima, kas loobuda naiselikkusest või loobuda STEM erialadest (viide). Samas ei ole tüdrukud STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics”) ainetes vähem võimekad kui poisid (viide). ENGIE projekti visiooniks ongi rüdrukute julgustamine geoteadusi õppima ning seeläbi soolise tasakaalu parandamine geoerialasid puudutaval tööturul. Projektiga näidatakse, et naised võivad geoerialadel olla võrdväärselt edukad ning silmapaistvad ilma oma soolist identiteeti kaotamata.

ENGIE projektiga on tänaseks liitunud üle 20 Euroopa riigi. Teiste hulgas on projektipartneriks ka Eesti Geoloogia Selts. Projekti tegevuste hulka kuuluvad nii taustauuringud kohalike õpetajate kui ka õpilaste hulgas kui ka juba töötavate professionaalsete naiste tõekspidamiste ja motivatsiooni uuringud. Samuti viiakse projekti raames läbi hulgaliselt toredad töötubasid ja tegevusi geoerialade põnevaks tutvustamiseks ja kogu valdkonna laialdasemaks populariseerimiseks. 

Projekti rahastab Euroopa Tehnoloogia- ja Innovatsiooniinstituut (EIT) läbi Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020.

Viide projekti lehele: https://www.engieproject.eu
Projekti koordinaator: Eva Hartai foldshe@uni-miskolc.hu, Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc

Eestis juhivad projekti Kairi Põldsaar ja Karin Käär.