CROWDTHERMAL – kogukonna-põhine maasoojusprojektide arendamine

CROWDTHERMAL on EU rahastatav projekti, mille kaugemaks eesmärgiks on julgustada Euroopa avalikkust otseselt osalema maasoojuse kasutamisega seotud arendusprojektides. Avalikkus ehk inimesed ja omavalitsused saavad osaleda alternatiivsete rahastusviiside (ühisrahastuse) kaudu, aga ka sotsiaalse kaasamise kaudu. Maasoojuse kasutamise vastu on ühiskonnas huvi küllaltki suur. Ühest küljest pakub see majanduslikult tasuvat viisi kütte- ja jahutusvajaduste rahuldamiseks. Teisest küljest on inimestel soov käituda keskkonnasäästlikult ja panustada Euroopa roheleppe eesmärkide täitmisse.

Eesmärkide saavutamiseks on plaanis suurendada maasoojusega seotud projektide ja tehnoloogiate läbipaistvust ning viia kokku projektide arendajad ja avalikkus. Ühiskonna aktsepteeringu saamiseks tuleb esmalt teadvustada mured, mis on seotud igati sorti maasoojussüsteemidega hõlmates nii sügavamaid kui ka väiksemasse sügavusse rajatavaid lahendusi, aga ka mitmesuguseid hübriid variante. Üks osa teadlikkuse tõstmisest on teistes riikides rajatud soojussüsteemide tutvustamine.

Projekti eestvedajaks on Euroopa Geoloogide Föderatsioon, osalejaid on kokku 21st riigist. Projekti rahastab Euroopa Liit Horizon 2020 raamprogrammi kaudu.

Projekti koordinaator: Isabel M. Fernández Fuentes, European Federation of Geologists (EFG)

Projektijuht Eesti Geoloogia Seltsis: Argo Jõeleht – argo.joeleht@ut.ee