Vestlusõhtud, seminarid

26.02.2014Tiiu Alliksaare vestlusõhtu “Nepaalis – maailma katusel”. Reisipildid kahest väga eripalgelisest rahvuspargist – “katusel” olevast Sagarmathast ja alumistel korrustel paiknevast Chitwani Rahvuspargist. Matkati alpiinses vööndis kuni Everesti baaslaagrini ja üle Cho La kuru Gokyo orgu mööda tagasi; troopikas reisiti maastikumasinal ja elevantidel.

30.01.2014Olavi Tammemäe näitas vestlusõhtul oma filmi 2013. aasta jaanuaris-veebruaris toimunud retkest Etioopiasse. Film jälgib teekonda Etioopia põhjaosast Simieni mägedest läbi Danakili alangu (sh. Erta-Ale vulkaan), piki Suurt Riftiorgu lõunasse kuni Omo orgu: loodus, kohalik elu-olu ja muidugi kultuur, sh ka religiooniga seotud pühapaigad ning põlisrahva traditsioonid.

12.12.2013 – koos Eesti Geoloogiakeskuse poolt korraldatud 2014. aasta kalendri “Looduse kalender ’14. Soome laht” esitlusega tunnustati Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2013 võidukaid fotograafe ja eksponeeriti auhinnatud pilte. Konkursil osales 18 fotograafi, kes saatsid hindamiseks üle 70 võistlustöö. Žürii töös osalesid Gennadi Baranov (TTÜ GI, EGEOS), Olle Hints (TTÜ GI, EGEOS), Lemmi Kuulberg (Eesti Disainerite Liit) ja Tõnis Saadre (peakorraldaja; EGK, EGEOS).

11.12.2013Valter Peterselli seminar teemal “KIRDE-EESTI TÖÖSTUSPIIRKONNA PINNASE (MULDADE) KESKKONNASEISUNDI UURIMINE”. Seminaril tutvustati aastatel 2011–2013 tehtud töö tulemusi. Uuringut taotles Eesti Geoloogia Selts, uuringu tegi Eesti Geoloogiakeskus, tööd rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kaheosalise aruande leiad Eesti Geoloogiakeskuse Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia osakonna kodulehelt (vt teenuste loetelu lõpus).

20.11.2013 – Dr. Erki Tammiksaare loeng “Põlevkivitööstuse sünd Eestis ja Venemaal”. Põlevkivi avastamisest ja uurimisest kuni tööstusliku kasutamiseni uute andmete valguses.
Soovitame tutvuda kultuuriajakirjas AKADEEMIA ilmunud E. Tammiksaare kirjutistega: “Põlevkivitööstuse algus Eestis – eeldused ja põhjused: Ajalooline sissevaade I” (AKADEEMIA nr. 1 – 2013; lk 15-49) ja “Põlevkivitööstuse algus Eestis – eeldused ja põhjused: Ajalooline sissevaade II” (AKADEEMIA nr. 2 – 2013; lk 278-310).

09.05.2013Olavi Tammemäe vestlusõhtu “SULAWESI – SAAR INDONEESIA SAARESTIKUS – KULTUURIST JA LOODUSEST”. Vestlusõhtul vaadati Olavi Tammemäe 100 minuti pikkust filmi (pealinn Makassar, ujuvkülad Danau järvel, Tanah Toraja – traditsioonilised külad, maastikud, matmiskombed, koobashauad kaljuseintes ja tau-taud, loomaturg Makales, Togiani saarestik, Manado, Tangkoko rahvuspark – vihmamets öösel ja päeval, mustad makaagid ja tontkandlased. Lõpuks veidi ka Jakartast). Üritus toimus Eesti Geoloogiakeskuses.

27.03.2013ümarlaud geoterminoloogiast ja sõnastike kasutamisest. Ettekandjad on Ülo Sõstra ja Vello Klein, konsultant on Anto Raukas. Ümarlaud toimus Eesti Geoloogiakeskuses.

05.03.2013Vello Kattai ja Helis Vahtra vestlusõhtu “PÕLEVKIVIUURINGUTEST JORDAANIAS”.
Üritus toimus Eesti Geoloogiakeskuses.

20.02.2013ümarlaud: Eesti Geoloogia Euroopa kvalifikatsioonimäärustiku raames. Üritus toimus Eesti Geoloogiakeskuses.

  • Nõuded ja piirangud geoloogiliste tööde tegemiseks Eesti vabariigis. Peep Kildjer, Eesti Geoloogia Selts
  • Euroopa kvalifikatsioonimäärustik (EKM). Mare Johandi, Kutsekoda
  • Küsimused ja vastused
  • Olemasolevad kutsestandardid ehitusinseneridele, mäeinseneridele ja puurijatele. Visioonid töö tegemise nõuetele lähitulevikus. Rein Raudsep ja Heddy Klasen, Keskkonnaministeerium; Aivar Pajupuu Eesti Geloogiakeskus; Priit Ilves, Eesti Geotehnikaühing (EGÜ)
  • Spetsialisti õpe, hindamine ja kutse omistamine praktikas. Rein Voog, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
  • Puurijate õpe, selle kavandamine, hindamiskomisjoni moodustamine ja kutse omistamine (toimub EGEOS ja EGÜ organiseerimisel)
  • Kutsetunnistus geoloogiainseneridele. Diskussioon

30.01.2013Kalle Suuroja ja Sten Suuroja vestlusõhtu “ROHELISE AUSTRAALIA PUNASEST SÜDAMEST”.
Üritus toimus Eesti Geoloogiakeskuses.

22.11.2012seminar teemal “RADOON EESTIS JA SELLEST TULENEVAD RISKID ELUKESKKONNALE”.
Ettekande tegi keskkonnaekspert Valter Petersell, kes tutvustab 2010. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse saanud projekti “Pinnase radoonisisalduse ja looduskiirguse mõõtmise metoodilise juhendi koostamine ja aparatuuri kontrollimise tugietaloni rajamine” tulemusi. Töö autoriteks on Valter Petersell, Krista Täht-Kok, Mikhail Štokalenko, Aado Talpas ja Krista Jüriado.
Seminari eesmärgiks oli tõsta osalejate teadlikkust seoses radooniriskiga Eestis ja tutvustada radooni sisalduse määramise võimalusi pinnaseõhus. Koostööseminari korraldasid Eesti Geoloogia Seltsi ja Eesti Geoloogiakeskus. Üritus toimus Eesti Geoloogiakeskuses.