Eesti Geoloogiateenistus alustas tegevust

02.01.2018 alustas tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv riigiasutus Eesti Geoloogiateenistus.
Teenistuse põhiülesanneteks on Eesti geoloogiline kaardistamine, geoloogiliste uuringute teostamine, maapõuealaste andmebaaside, sh geoloogiafondi ja puursüdamike kogu pidamine, hüdrogeoloogiline, mererannikute ja seismiline seire, kompetentsuse ja rahvusvahelise koostöö arendamine ning valitsusasutustele ettepanekute tegemine maapõue uurimiseks ja kasutamiseks.
Geoloogiateenistuse direktoriks on kinnitatud viieks aastaks pikaajalise TTÜ Geoloogia Instituudi juhtimise kogemusega professor Alvar Soesoo. Eesti Geoloogiateenistus asub Rakvere linnas aadressil Kreutzwaldi 5. Planeeritavast 50 töökohast on aasta alguse seisuga täidetud 35, kellest 17 on doktorikraadiga või seda lähiajal kaitsmas. Kolm töökohta on täidetud Lääne-Virumaal elavate inimestega.
Geoloogiateenistust hakkab koordineerima kaheksaliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad ministeeriumite, teadlaskonna ja tööandjate esindajad.
Geoloogiateenistuse koduleht on ettevalmistamisel. Esialgne teave: www.egt.ee
Loe lisaks kodulehe geoteabe rubriigist: Geoloogiateenistusest