Aastakoosolek 30. mail kell 15.00

Aastakoosolek toimub 30. mail algusega kell 15.00 Eesti Geoloogiakeskuse (Kadaka tee 82) esimese korruse saalis.
PÄEVAKORD:
1. 2016. aasta tegevusaruanne ning majandusaasta aruande kinnitamine (O. Tammemäe, 15 min)
2. Revisjonikomisjoni aruanne (M. Rast, 10 min)
3. Geoloogiateenistuse moodustamisest: kuhu oleme jõudnud ja mis saab edasi (K. Kallemets)
4. RITA programmi võimalustest (K. Kallemets, p 3 ja 4 kokku 45 min)
5. Need salapärased ringid… (K. Suuroja, 30 min)
6. Auliikme nimetamine (10 min)
7. Eesti geopargid: kuhu oleme jõudnud tänaseks? (A. Põldvere, 5 min)
8. Tööst geoterminitega (T. Kurvits, 10 min)
SELTSI SUVISTE TEGEMISTE TUTVUSTUS
9. Porkuni suveseminar* (E. Tamm, 10 min)
10. Noorgeoloogide suvelaager (K. Põldsaar, 10 min)
11. Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2017* (T. Saadre, 5 min)

*Suveseminarist veel: http://vana.egeos.ee/sundmused/suveseminar-2017/
Loe ja registreeru osalejaks!

*Eesti Geoloogia Seltsi fotokonkursside pilte saad nautida rubriigi Tegevused alt. Fotokonkursid on toimunud juba kolmel aastal. Tule ja osale ka!

Aastakoosolekul pakume kohvi, teed ja midagi veellevitame trükiseid ja kogume liikmemakse. Alates 2014. aastast on tegevliikme liikmemaks 10 eurot ja pensinäril 3 eurot aastas. Liikmemaksu saab tasuda ka Seltsi arveldusarvele: Eesti Geoloogia Selts, Swedbank, EE062200001120030179. Ära unusta, et liikmemaksu tuleb tasuda igal aastal! Võlgnevuste likvideerimiseks pöördu sekretäri poole.

Seltsi volikogu kinnitas 17. aprillil 2017 kollektiivliikme liikmemaksu reglemendi:
http://vana.egeos.ee/wp-content/uploads/Kollektiivliikme_maksu_reglement_17042017.pdf
Tulge, koos jõuame rohkem!

Palun aita info levimisele kaasa kasutades oma kontakte ja asutuse teadetetahvlit!
Ootame kõiki, kes Seltsi ja geoloogide tegevuse vastu huvi tunnevad.