Tule ja õpi puurijaks või puurmeistriks

Käesoleva aasta oktoobris alustab Kehtna Kutsehariduskeskuses õppetööd puurijate ja puurmeistrite kutseõppe rühm.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.09.2019

Kutseõpe kestab 9 kuud, igas kuus 3 päeva ja lõpeb kombineeritud eksamiga juunis 2020.
Eksam koosneb kirjalikust osast ja välitööst õppuri oma firma objektil, oma firma töövahenditega.
Kutse valitavad kompetentsid ehk valdkonnad on:
1) puurkaevude rajamine;
2) maasoojussüsteemide puuraukude rajamine;
3) geotehniliste uuringute läbiviimine;
4) geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine.

Õppuri oskusi ja teadmisi hindab Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) kui kutse andja hindamiskomisjon (HK). Eksami positiivselt sooritanu saab HK ettepanekul kutsetunnistuse tema valitud valdkondades. Kutsetunnistuse võib saada rohkem kui ühes valdkonnas, sooritades vastavad eksamid.

KONTAKT KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSES
Erni Ajaots (õppeosakonna juhataja): 5179 695 või erni.ajaots@kehtna.edu.ee
KONTAKT EESTI GEOLOOGIA SELTSI KUTSEKOMISJONIS
Peep Kildjer (kutsekomisjoni esimees): 5546139 või
peep.kildjer@gmail.com

Palun jälgige meie kodulehe kaudu vahendatavat informatsiooni kutse andmise kohta!