Auliikmed

Eesti Geoloogia Seltsi auliikmed ja nende nimetamise aasta (seisuga 11.06.2019)

Karl Müürisepp (1907–1996)    1990
Valdar Jaanusson (1923–1999)    1991
Kalevi Kauranne (1927–2011)    1992
Urve Miller (1930–2015)    1993
Nikolai Nikolajev (1906–2002)    1994
Asta Oraspõld    1995 (1926–2022)
Kalju Kajak (1929–2011)    1996
Sir Arvi-Hillar Parbo (1926–2019)    1996
Guido Paalme (1927–2004)    1997
Dimitri Kaljo    1998
Viktor Kõrvel (1930–2002)    2000
Roland Gorbatschev    2002
Arvo Rõõmusoks (1928–2010)    2002
Algimantas Grigelis    2004
Anto Raukas   (1935–2021)    2005
Enn Pirrus   (1935–2016)   2006
Väino Puura    (1935–2018)   2008
Vello Klein    2009
Rein Raudsep    (1940–2022)    2010
Helle Perens    2011
Rein Einasto    2014
Peep Kildjer    2014
Elmar Lugus    2015
Kalle Suuroja   2016
Aasa Aaloe   2017
Valter Petersell   (1933–2021) 2018
Anne Põldvere   (1954–2020) 2019
Juho Kirs   2020
Olavi Tammemäe   2021
Reet Karukäpp   2022
Rein Vaikmäe   2022

Auliikmete tutvustused: Auliikmete_tutvustused_2017_1 (698 KB)
Auliikmete fototahvel: Auliikmete_fotod (1.2 MB)