EGEOS on EFG täisliige

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) võeti eelmise aasta lõpus Euroopa Geoloogide Föderatsiooni (The European Federation of Geologists, EFG) ametlikuks liikmeks. Seetõttu osalesid Seltsi esindajad Hardi Aosaar ja Lauri Joosu ka Brüsselis toimunud EFG aastakoosolekul. Edaspidi on kavas:

  1. osaleda kolmes (ENGIE, ROBOMINERS ja GROWDTHERMAL) Euroopa Liidu rahastusega 3 aastat kestvas projektis kogumahuga 27 750 eurot. Hetkel tegeleb Euroopa Komisjon Seltsi dokumentide valideerimisega. Esialgne info on täpsustamisel.
  2. pakkuda Eesti geoloogidele osalemisvõimalust noorte geoloogide mentorlusprogrammis. Loodame, et see tõstab tudengite huvi geoloogia ja ka Seltsi tegevuste vastu;
  3. luua Seltsi juurde komitee, mille kaudu on võimalik taotleda EFG kaudu rahvusvahelist Euroopa geoloogi tiitlit/kutsetunnistust, mis aitab mujal maailmas tõendada ja rakendada ka Eesti geoloogi kompetentse;
  4. määrata Eesti geolooge EFG eksperdirühmadesse. Nende kaudu tekib võimalus kaasa rääkida olulistel teemadel, vahendada infot Euroopa kolleegidele pakkudes meie oskusteavet sinna, kus seda on vaja;
  5. korraldada koostöös EFG-i ja PERC-iga (http://www.percstandard.eu/) Eestis maavarauuringute koolitus. The PERC Reporting standard on rahvusvaheliselt tunnustatud standard maavarade uurimiseks ja hindamiseks;
  6. osaleda 2020. aastal läbi viidavas üleeuroopalises geoloogide tööturu uuringus. Täname varasemas uuringus osalejaid. Sellekohane aruanne on EFG-s koostamisel.

Selts ootab eeltoodud teemadel julget kaasarääkimist, uusi mõtteid ja arvamusi. Kontakt: Hardi Aosaar (hardi.aosaar@gmail.com või +372 51 909 660).