Selts

31. mail 1989. aastal asutatud Eesti Geoloogia Selts on saanud 25. aastaseks. Geoloogiaasutuste töötajaid ja geoloogiahuvilisi ühendav organisatsioon sündis perioodil, kui loodi Eesti Kodanike Komiteesid, mis pidid taastama Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel. Iseseisvumisest innustunud Eesti geoloogide eesmärgiks oli toetada oma riiki, tagades majanduse arendamiseks nii vajalik teave maavarade, põhjavee ja keskkonna kohta. Koos Eesti Vabariigiga on Eesti geoloogiaga tegelevad asutused elanud üle suured muudatused. Stabiilsuse ja kõiki osapooli rahuldavate lahendusteni pole ikka veel jõutud. Geoloogiliste teadmiste alahindamine on olnud riigile kulukas (dubleeritud struktuurid) ja tekitanud elanikkonnale asjatuid emotsionaalseid pingeid (Nabala, Ruu). On saabunud aeg tehtud vigade analüüsimiseks ja mõistlike otsuste tegemiseks.