Euroopa Geoloogide Föderatsioon (EFG)

Euroopa Geoloogide Föderatsioon (The European Federation of Geologists – EFG) on mittetulundusühing, mis koondab katusorganisatsioonina Euroopa geoloogilise uurimisega tegelevaid ühendusi. EFG loodi 1980. aastal ning tänaseks on sellega liitunud 27 organisatsiooni, kus on üle 45 000 liikme. EFG peamine eesmärk on panustada ohutusse ja jätkusuutliku keskkonna kasutamisse, kaitsta ja teavitada ühiskonda ning edendada loodusressursside jätkusuutliku kasutamist. EFG peamisteks tegevussuundadeks on:

Eesti Geoloogia Selts on Euroopa Geoloogide Föderatsiooni täisliige alates 2019. aastast.