Uusaastatervitus

Soovin kõigile alanud aastaks jõudu, edu ja jätkuvat viljakat koostööd. Tore tõdeda, et eelmine aasta oli meile üpris tegus:

1) Kehtnas algas puurijate 2018/19 a koolitus, kokku asus puurmeistri kutset taotlema 10 inimest.

2) Seoses eelmisel aastal ette võetud põhikirja muudatuste sisse viimisega ilmnes tõsiasi, et ametlikult on endiselt kehtiv 1998. a. vastu võetud põhikiri. Uue põhikirja korrektse kinnitamise plaanime teha järgmisel üldkoosolekul. Teavitame teid selles osas eraldiseisvalt, kuid peamine, mida edukaks kinnitamiseks vajame, on aktiivne osavõtt üldkoosolekust.

3) Oleme volikoguga korrastamas Seltsi liikmete nimekirja ja üle vaatamas liikmemaksude laekumisi. Sellega seoses on tagantjärgi kogutud pea 1500 euro ulatuses liikmemakse. Praeguse seisuga on meie Seltsil 183 tegevliiget, revisjoniga plaanime lõpule jõuda lähiajal.

4) Osalesime vaatlejana Euroopa Geoloogide Föderatsiooni (EFG) aastakoosolekul Brüsselis (16.-19.11.2018). Seal kogutud informatsiooni põhjal otsustas Seltsi volikogu alustada läbirääkimisi liitumiseks EFG-ga, mille tulemusel avarduvad Eesti geoloogide võimalused koostööks meie Euroopa kolleegidega. Kellele EFG ja sellega kaasnevad võimalused rohkem huvi pakuvad, saavad juurde lugeda siit: https://eurogeologists.eu/.

5) Toimunud suvepäevad Vastseliinas olid väga edukad ja meie korraldusmeeskond on asunud taaskord tegutsema. Täpsem info saadetakse teile kõigile eraldiseisvalt, kuid oodata on sama mõnusat ja tegusat kava nagu eelnevatel aastatel Porkunis ning Vastseliinas.

6) Osalesime jätkuval Maavarade komisjoni ja Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu töös.

7) Jätkus Eesti Stratigraafia Komisjoni töö, mille uueks liikmeks nimetati Alvar Soesoo.

8) Jätkus portaali Eesti Geoloog töö, kus avaldati eelmise aasta jooksul kokku 38 uudist ja artiklit. Sotsiaalmeediakanali Facebooki lehel oleme nüüdseks kogunud 844 jälgijat.

9) Toimus iga-aastane meeleolukas Seltsi ekskursioon, sel korral külastati Inglismaad. Alanud aasta viib septembris huvilised Austria, Põhja-Itaalia ja Sloveenia ringreisile. Täpsustav info marsruudi kohta avaldatakse jaanuari lõpus, eelregistreerimine algab hiljemalt märtsikuus.

Hoia kindlasti silma peal ka meie Seltsi kodulehel: http://www.egeos.ee/.

Parimat soovides!
Hardi Aosaar, juhatuse esimees