Uus akadeemik geoloogia alal

5. detsembril 2018 valis Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu 20 kandidaadi seast 7 uut akadeemikut. Geoloogia alal osutus valituks Tartu Ülikooli geoloogia osakonna geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe.

Kalle Kirsimäe lõpetas Tartu Ülikooli geoloogia erialal 1992, kaitses magistrikraadi 1994 ja doktorikraadi 2000 Tartus. 1998. a-st on ta TÜ geoloogia instituudi teadur ning 2002. a-st professor. 2008–13 oli TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi geoloogia osakonna juhataja ja jätkab alates 2018. a-st samas ametis. Ta on õpetanud sedimentoloogiat, geokeemiat, litoloogiat, mineraloogiat jm. Tema uurimused on sedimentoloogia ja diageneesi, impaktgeoloogia ja meteoriidiplahvatuste põhjustatud mineraloogiliste ja geokeemiliste protsesside ning tööstus- ja kaevandusjäätmete mineraloogia ja geokeemia alalt. Ta on mitme erialaajakirja toimetuskolleegiumi liige ning arvukate magistri- ja doktoritööde juhendaja. 2012 omistati Kalle Kirsimäele Eesti Vabariigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel“ eest (koos Ülo Mander’iga).
Varem kuulusid Eesti Teaduste Akadeemia koosseisu geoloogia alal akadeemikud Anto Raukas (valiti 1977) ja Dimitri Kaljo (valiti 1983).