Kutse Geoloogiateenistuse projektijuhi konkursile

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) otsib oma meeskonda projektijuhti, kelle ülesandeks on Riikliku Geoloogiateenistuse loomise korraldamine ning selleks vajaliku dokumentatsiooni ja investeeringuplaani koostamine. Tööperioodi kestus: jaanuar kuni detsember 2017.
Kõrgharidusega kandidaadilt oodatakse huvi maavarade heaperemeheliku majandamise vastu, eelnevat töökogemust organisatsiooni ümberkorraldamise juhtimises, teadmisi avaliku sektori toimimise põhimõtetest ja juhtimisest, algatusvõimet, koostöö- ja eneseväljendusoskust … (vaata faili).
Kandidaadil on võimalus töötada toetavas meeskonnas, osaleda Eesti maapõuesektori arendamises, suhelda valdkondlike ekspertidega ja huvigruppidega … (vaata lisatud faili).
Palun saada oma CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja nägemus maavarade heaperemehelikust majandamisest hiljemalt 31.12.2016 aadressil cv@mkm.ee (märksõna “Geoloogiateenistuse projektijuht”). Lisateave: MKM-i nõunik Kalev Kallemets (kalev.kallemets@mkm.ee või 6256337).