Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2016

TULE JA OSALE MEIE FOTOKONKURSIL!

Eesti Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2016
Flaier: http://vana.egeos.ee/wp-content/uploads/egeos_fotokonkurss_2016.pdf

Eelmiste fotokonkursside infot vaata kodulehe rubriigist: Tegevused

1. Osavõtuõigus. Võistlusel võivad osaleda kõik geoloogiast huvituvad isikud, v.a konkursi korraldajad ja žürii liikmed.

2. Ajakava. Võistlustöid saab esitada 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Teave fotode esitamise võimaluste kohta avaldatakse augustis Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) kodulehel: http://vana.egeos.ee/uudised/. Fotokonkursi tulemused avalikustatakse detsembris 2016.

3. Konkursile saadetud töid hinnatakse viies kategoorias:
•    Geoloogid tööl – nii väli- kui sisetöödel;
•    Kivistised, mineraalid, kivimid (ka õhikutes);
•    Eesti loodusmonumendid (geoloogilised objektid, maastikud jms);
•    Välismaal jäädvustatud geoloogilised objektid;
•    Huumor geoloogias.

4. Võistlustööde arv. Iga osaleja võib ühes kategoorias võistlusele esitada kuni 3 fotot, kuid kokku mitte rohkem kui 10 fotot.

5. Nõuded fotodele. Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt JPG-formaadis. Pildifaili pikem külg peab olema vahemikus 3000‒7500 pikslit. Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidele ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine. Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust (ei kehti rubriigi Huumor geoloogias kohta). Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), samuti infot võtteolukorra kohta.

6. Auhinnad. Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib žürii välja ühe, mida hinnatakse tiitliga „EGEOSe foto 2016”. Žüriil on õigus jätta mõni koht välja andmata või auhindu ümber jagada.

7. Žürii ja hindamiskriteeriumid. Žüriis on esindatud EGEOSe esindajad, fotograafid ja kunstnikud-kujundajad. Hinnatakse fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust.

8. Piltide kasutamine. Konkursi parimad pildid pannakse EGEOSe kodulehele ja neid eksponeeritakse näitustel Eesti Geoloogiakeskuses, TTÜ Geoloogia Instituudis ja TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi geoloogia osakonnas. EGEOS jätab endale õiguse kasutada konkursile esitatud pilte geoloogia populariseerimisel jm mitteärilistel eesmärkidel nii internetis kui trükistes.

9. Korraldajate vastutus. Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

10. Autori vastutus. Osavõtja vastutab enda ja omapiltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.

Lisainfo peakorraldajalt: Tõnis Saadre, 52 55 365, t.saadre@egk.ee