Üldkoosolek 31. mail kell 15.00

Üldkoosolek 31. mail kell 15.00
Eesti Geoloogiakeskuse alumise korruse saalis ja peotelkides õuealal, Kadaka tee 82, Tallinnas

Tule kindlasti ja aita valida seltsile uus volikogu! Kui Sa ei saa koosolekul osaleda, palun volita enda eest hääletama koosolekule tulev seltsi liige. Selleks koosta  kirjalik volitus ennast esindava liikme nimele, allkirjasta see ja hoolitse, et volitus edastatakse ka seltsi sekretärile (vt kontakt kodulehelt).

PÄEVAKORD:
1. Tere tulemast. Anne Põldvere (5 min).
2. Kaosest ja korrapärast Eesti geoteadustes ehk kas tahtmine on taevariik! Alvar Soesoo (ettekanne 30 min, diskussioon 10 min).
VÄIKE VAHEAEG: kohvi- ja teelaud (15 min)
3. EGEOSe tegevuse aruanne. Anne Põldvere (15 min)
4. Revisjonikomisjoni aruanne. Mare Rast (10 min)
5. Volikogu ja revisjoni komisjoni valimine. Tarmo All (30 min)
SUUREM VAHEAEG: Meeme Veisson avab grillihooaja (30 min)
5. EGEOSe auliikme nimetamine (15 min)
6. Eesti geoloogia biograafilise teatmiku esitlus. Aasa Aaloe (15 min)
7. Eesti maapõue virtuaalne kodu. Hardi Aosaar (20 min, diskussioon 10 min)
8. Geoloogia terminite toimetamisest. Tiia Kurvits (20 min)
9. EGEOS ja puurija kutsestandardid. Peep Kildjer (15 min)
10. EGEOSe Fotokonkurss 2016 väljakuulutamine. Tõnis Saadre (10 min)
11. Sõna saavad tegevliikmed. Kuni viie minuti pikkused sõnavõtud aktuaalsetel teemadel vaatega tulevikku, tutvumine väljapanekutega.
12. Uue presidendi õnnitlemine, koosviibimine jätkub …

Aastakoosolekul levitame uut biograafilist teatmikku ja kogume liikmemakse. Alates 2014. aastast on tegevliikme liikmemaks 10 eurot ja pensinäril 3 eurot aastas. Liikmemaksu saab tasuda ka Seltsi arveldusarvele: Eesti Geoloogia Selts, Swedbank, EE062200001120030179.

Palun aita info levimisele kaasa kasutades oma kontakte ja asutuse teadetetahvlit!
Ootame kõiki, kes Seltsi ja geoloogide tegevuse vastu huvi tunnevad.