XXIII Aprillikonverents 2. aprillil 2015 kell 10

Eesti Geoloogiakeskus kutsub XXIII Aprillikonverentsile teemal “Eesti maapõue strateegiast”.
Konverents toimub 2. aprillil 2015 algusega kell 10.00 TTÜ Küberneetika majas, Akadeemia tee 21, Tallinnas.
Geoloogid ja mäemehed, loodusteadlased ja keskkonnakaitsjad – kõik, kes te tahate oma sõna sekka öelda Eesti maapõue kasutamise ja uuringute vallas toimuvale – olete kutsutud.
Kontaktisik Eesti Geoloogiakeskuses on Kalle Suuroja, e-mail k.suuroja@egk.ee. Tähtaeg ettekandest teatamiseks on 1. veebruar ja teeside lähetamiseks 1. märts 2015. Aega ettekandeks on kuni 15 min. Teeside teksti maht koos illustratsioonidega on kuni kolm A4 lehekülge (täpsem info).