X geoloogia sügiskool 17.–19. oktoobril

X geoloogia sügiskool teemal „Fosfor – aegade algusest tänapäevani“ toimub 17.–19. oktoobril 2014 Jäneda mõisas Lääne-Virumaal (www.janedaturism.ee).
Teemakohaseid ettekandeid ja lühiartikleid kogumikku Schola Geologica X ootame kuni 15. septembrini. Sügiskooli kogumiku kaanepildi konkursi tähtaeg on 3. oktoober.
Esinemissoovist ja/või artikli kirjutamise plaanist palume teada anda aadressil sygiskool@gmail.com
Seoses sügiskooli juubeliga ootame fotomeenutusi varasematest sügiskoolidest. Kui kellelgi on mõni põnev sügiskooliga seotud pilt, mis pole varem meie sügiskooli kogumikus ilmunud, kuid oleks väärt teistega jagamist, võib selle meile saata (koos pildi autori andmetega) aadressile sygiskool@gmail.com.
Geoloogia sügiskooli toimumist toetavad: MTÜ Eesti Looduseuurijate Selts (www.elus.ee), SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (www.kik.ee) ja Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (http://www.geoeco.ut.ee/).
Rohkem infot: www.sygiskool.ee