Volikogu laiendatud koosolek 17. septembril kell 15.00

Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) volikogu laiendatud koosolek toimub 17. septembril 2014 algusega kell 15 Eesti Geoloogiakeskuse (EGK) II korruse saalis teemal “Puursüdamike hoidmisest ja kasutamisest

Ettekannetega esinevad Anne Põldvere (EGEOS), Väino Puura (TÜ emeriitprofessor), Tõnu Meidla (TÜ geoloogia osakond), Olle Hints (TTÜ Geoloogia Instituut), Tõnis Saadre (EGK), Kalle Suuroja (EGK) ja Vello Klein (EGK). Ettekannete pikkus on kuni 15 min.

Oodatud on sõnavõtud!
Koosoleku lõpus koostatakse kokkuvõte arutelu tulemustest, mis esitatakse Keskkonnaministeeriumi asekantslerile Ado Lõhmusele ja maapõue osakonnale, aga ka teistele asutustele ja organisatsioonidele.

Riigile kuuluvaid puursüdamikke (kokku 24 341 kasti seisuga 01.09.2014) hoitakse Keila, Tuula, Turja ja Arbavere hoidlates.

Koosolekul otsime vastuseid järgmistele küsimustele:
1) kuidas parandada kiiresti ja otsustavalt puursüdamike hoiutingimusi?
2) kuidas tagada puursüdamike kättesaadavus uurimiseks rakendusgeoloogidele ja teadlastele Eestist ja välismaalt?
3) kuidas korraldada puursüdamike hoiu ja uurimise rahastamist?
4) kes peab haldama riigi puursüdamikke ja kuidas seda korraldada?
5) kuidas korraldada puursüdamikega seotud laboratoorsete andmete kogumist?

Kõik loetletud küsimused vajavad kiiret vastust, sest neist sõltub Eesti geoloogilise uurimise tulemuste (geoloogiline kaardistamine, hüdrogeoloogia, maavarade uurimine, teaduslikud tööd) usaldusväärsus.

Ootame Sinu aktiivset osavõttu!

MTÜ Eesti Geoloogia Selts juhatus