Ilmus Aasa Aaloe raamat “Eesti geoloogia. Biograafiline teatmik“

Trükist ilmus Eesti Geoloogia Seltsi kauaaegse juhatuse liikme ja omaaegse sekretäri geoloog Aasa Aaloe raamat “Eesti geoloogia. Biograafiline teatmik“. Mahukast teatmikust (287 lk) leiate eesti geoloogiaga tegelenud ja Eestis geoloogilise hariduse saanud isikute elu ja tegevuse põhifaktid alates 19. sajandist. Teatmikus on kõik viimase 20 aasta jooksul Eestis geoloogilise hariduse omandanud isikute, samuti teiste erialade esindajate tutvustused, kes töötavad geoloogia alal või on omandanud magistri- või doktorikraadi geoloogias. Uus trükis on täienduseks A. Aaloe 1995. aastal ilmunud samalaadsele teatmikule. Esikaas: http://vana.egeos.ee/wp-content/uploads/GeoBiblio_esikaas_veeb.pdf
Trükist levitab Eesti Geoloogia Selts, Tallinnas Vello Klein (v.klein@egk.ee; 5066607) ja Tartus Anne Põldvere (anai@ut.ee; 5186327). Seltsi liikmetele on liikmemaksude toel vormistatud trükis tasuta.