Eesti Geoloogiakeskuse XXIV Aprillikonverents 1. aprillil kell 10.00

Kõik on oodatud 1. aprillil kell 10.00 algavale XXIV Aprillikonverentsile “Maapõuekasutus ja keskkonnahoid”  TTÜ Küberneetika Instituudi majas, Akadeemia tee 21, Tallinnas. Konverentsil peetakse 18 ettekannet ja esitletakse 12 stendiettekannet. Sissepääs konverentsile on prii. Konverentsi kava leiate Eesti Geoloogiakeskuse kodulehelt: http://www.egk.ee/2016/03/17/6419/
Olete oodatud kuulama Eesti maapõue ekspertide ettekandeid ja osalema aruteludel.