Algab Eesti Keele Instituudi andmebaasidesse sisestatud geoterminite toimetamine

4. märtsil arutati EGEOS-e volikogus võimalust luua ühtne geoterminite seletav sõnastik. See peaks sobima laiale kasutajate ringile, olema mitmekeelne ja kasutatav elektroonselt. Analüüsiti lähteandmeid ja koostöövõimalusi, arutati tööplaani eelseisvaks aastaks ja otsustati moodustada geoterminite komisjon ning kutsuda kokku geoloogia valdkondade termineid tundvad töörühmad.
TTÜ Mäeinstituudi vanemteadur Ülo Sõstra on alates 2009. aastast sisestanud Eesti Keele Instituudi (EKI) andmebaasi EELex 3094 terminit viies keeles koos eestikeelse seletustega. Hiljem on geotermineid sisestanud EKI avalikku Termeki andmebaasi (http://term.eki.ee/termbases/index/) TÜ Ökoloogia- ja Maateaduste Instituudi vanemteadur Tiit Hang (483 geomorfoloogia terminit) ja ELUS-i geoloogiasektsiooni töörühm Liina Laumetsa juhtimisel (2770 geoloogia terminit).
Ees seisab vastutusrikas töö, millele saavad kõik geoloogid kaasa aidata. Tööd terminitega hakkab juhtima EGEOSe liige ja TÜ geoloog Tiia Kurvits (tiia.kurvits.016@gmail.com, 55908819), soov on alustada aprillis – mais.