Üldkoosolek 2. juunil kell 15.00–19.00

Eesti Geoloogia Seltsi üldkoosolek toimub 2. juunil kell 15.00–19.00 Eesti Loodusmuuseumis, Lai tn 29a, Tallinnas.

PÄEVAKORD:
1. Tere tulemast muuseumisse. Ethel Tamm (5 min).
2. Vaidlusalustest küsimustest glatsiaalgeoloogias – sissejuhatav ettekanne
diskussiooniks Pleistotseeni geoloogia teemadel. Reet Karukäpp (45 min).
Diskussioon ettekande teemal (kuni 30 min).
VÄIKE VAHEAEG: kohvi- ja teelaud, pilguheit muuseumi (20 min)
3. EGEOSe tegevusest: 2014. majandusaasta aruanne, terminoloogia komisjoni moodustamise olukorrast, puursüdamike hoiust ja aktuaalsetest probleemidest (sh kaevandamise järgselt kasutusele võetud alade pildistamine), juubelibülletäänist, Taani reisist 6-16. septembril, tulevikuperspektiividest jms. Anne Põldvere (20 min)
4. Kutsestandardi küsimused. Peep Kildjer (15 min + 10 min diskussiooniks)
Ettevalmistused puurija (tase 3) ja puurmeister (tase 4) kutsete andmise korraldamiseks
5. Biograafilise teatmiku koostamise seis. Aasa Aaloe (10 min)
6. Sõna saavad tegevliikmed (~ 30 min). Kuni viie minuti pikkused sõnavõtud aktuaalsetel teemadel vaatega tulevikku, kohvi- ja teelaua jutud, tutvumine muuseumiga

Aastakoosolekul levitame juubelibülletääni ja kogume liikmemakse. Alates 2014. aastast on tegevliikme liikmemaks 10 eurot ja pensinäril 3 eurot aastas. Liikmemaksu saab tasuda ka Seltsi arveldusarvele: Eesti Geoloogia Selts, Swedbank, EE062200001120030179.

Oodatud on kingitused muuseumile. Palun varustage potentsiaalne eksponaat etiketiga: pala nimetus, stratigraafia üksus(ed), leiukoht, leidja. Muuseum tagab leidja andmetega varustatud eksponaadile eesmärgipärase ja pikaajalise kasutamise.
Palun aita info levimisele kaasa kasutades oma kontakte ja asutuse teadetetahvlit!
Ootame kõiki, kes Seltsi ja geoloogide tegevuse vastu huvi tunnevad.

Kutse PDF: http://vana.egeos.ee/wp-content/uploads/Kutse_2015.pdf