Eesti Geoloogia Seltsi uus auliige on Valter Petersell

Eesti Geoloogia Selts valis oma 29. tegevusaastal uueks auliikmeks Eesti geoloogi ja geokeemiku Valter Peterselli, kelle aastakümneid kestnud geoloogiline tegevus on olnud mitmekesine ja tulemuslik.

Valter Petersell on kandnud laiaulatuslike geokeemiliste uuringute Auliige_Valter Petersell_0järjepidevust Eestis. Tema uuringute ampluaa hõlmab 100 kuni 600 m sügavusel paiknevat kristalset aluskorda ning mitmeid kasutusel olevaid ja tuleviku-perspektiiviga maavarasid: fosforiiti, põlevkivi, diktüoneemakilta ehk graptoliitargilliiti. Ta on uurinud ka mulda, esmajärjekorras selle huumushorisonti kui maismaa elusorganismide olulisemat toitekeskkonda ja radooni kõrge sisaldusega pinnaseid.