Olavi Tammemäe film 30. jaanuaril kell 16.00

2014. aasta esimene vestlusõhtu toimub 30. jaanuaril algusega kell 16.00 Eesti Geoloogiakeskuse esimese korruse saalis Kadaka tee 82. Olavi Tammemäe näitab filmi 2013. aasta jaanuaris-veebruaris toimunud retkest Etioopiasse. Film jälgib teekonda Etioopia põhjaosast Simieni mägedest läbi Danakili alangu (sh. Erta-Ale vulkaan), piki Suurt Riftiorgu lõunasse kuni Omo orgu. Näeme loodust, kohalikku elu-olu ja muidugi kultuuri, sh ka religiooniga seotud pühapaiku ning põlisrahva traditsioone.
Ootame osalema!
Korraldaja Peep Kildjer, Eesti Geoloogia Seltsi klubitoimkond